Každý dospelý človek má v duši viac či menej skrytú skriňu, kde sú uložené náležitosti drámy jeho detstva.

Alice Miller ”Dráma nadaného dieťaťa’

Všetci pochádzame z detstva, vrátane koreňov našich problémov, možností a obmedzení. Preto úlohou dospelosti je vybudovať dobrý kontakt s detskou časťou (Vnútorné dieťa), ktorá má svoje želania, potreby a deficity.

Kto je vnútorné dieťa

 1. Vnútorné dieťa nie je božské (nevinné ) alebo archetypálne dieťa. Je vyrobené z kože, mäsa a nie z čistého duchu, ktorý nás inšpiruje v klasických meditáciách. Nevyzerá ako anjel a neslúži duchovnému pozdvihnutiu, hoci vykonáva inú rovnako dôležitú prácu – učí nás starať sa o seba, prijímať a mať seba radi – takými, akí sme, bez prikrášľovania, v živých emocionálnych prejavoch a správaní.
 2. Vnútorné dieťa je naša vnútorná sub-osobnosť (časť psychiky), obsahujúca pocity, správanie, spôsoby reagovania, ktoré boli pre nás charakteristické v detstve. Je nositeľom primárnej skúsenosti – archívu ranných emocionálnych zážitkov.
 3. Vnútorné dieťa hovorí „chcem“ zo zdravej časti, kričí „bolí mi to“ zo zranenej časti, bojuje alebo uteká z časti, ktorá prežila. Je tým, kým sme boli, koho si pamätáme a stále sme. Je hlavným účastníkom a svedkom našej emocionálnej životnej skúsenosti – v slzách a smútku, v radosti a vášni.
 4. Naše telo si pamätá, kto sme a čím sme prešli. Všetky traumatické zážitky, ale aj tie radostné, zanechávajú odtlačok v neuronálnych štruktúrach mozgu a rôznymi spôsobmi ovplyvňujú spôsoby a stratégie prežitia v živote. Len telo si pamätá pravdu a myseľ je skreslená pohodlnými vysvetleniami.
 5. Vnútorné dieťa je v podstate škôlka, kde žijú naše sub-osobností, sú medzi nimi také postavy ako: Prirodzené Dieťa, Zranené, Rebelské, Závislé, Magické a mnoho ďalších. Zoznámte sa s nimi v rámci osobnej terapie alebo tematických seminárov, aby ste zistili, kto žije a ako ovplyvňuje vaše každodenné prežívania a správanie, scenáre sebaobrany a kompenzácie.
 6. Nie všetky Vnútorné deti ako naša súčasť sú zdravé, primerané a chcú dospieť. To je úlohou Vnútorného rodiča – nájsť k nim cestu, budovať zdravé vzťahy s bezpodmienečným rešpektom, prijatím a podporou pre ich blaho a rozvoj – niečo, čo nám v detstve v rôznych pomeroch chýbalo zo strany rodičov.
 7. Vnútorné deti sa k nášmu Ja vzťahujú rôznymi spôsobmi: niekto nám pomáha rozvíjať a uvádzať do života náš potenciál a niekto zariaďuje “dejiny neposlušnosti”, zasahuje do vzťahov s partnermi, čím skresľuje naše zámery. Našou dospelou úlohou je nájsť oporu vo vnútri seba a vedieť poskytnúť si prvú pomoc alebo starostlivosť, aby sme obhájili svoje autentické záujmy a potreby.
 8. Vnútorné Deti majú svoje deficity a stratégie, ako ich naplniť. Nie sú to vždy zdravé spôsoby: všetky závislosti (shopo-, alko-, worko-, sexoholizmy atď.), manipulačné hry a klamstvá – oslabujú našu osobnosť a bránia jej vedome si zvoliť cestu rozvoja, nie degradácie. Ale niektoré z detských spôsobov nám pomáhajú objaviť náš talent, schopnosti, aktivovať kreativitu a svet fantázie, aby sme mohli snívať, plánovať a stelesňovať náš potenciál ako dospelí.

Významné rodičovské postavy, ktoré v dospievaní sa stavajú Vnútornými časťami, – Matka (primárne procesy) a Otec (sekundárne) – pomáhajú alebo bránia vývinu a rozvoju našej Osobnosti. Nie sú všemocní, hoci sa dieťaťu môžu zdať ako bohovia (tvorcovia alebo ničitelia) Vesmíru.

Čierna pedagogika proti dieťaťa

Čierna pedagogika je špeciálna ideológia výchovy, kde dieťa je obeťou, experimentálnym objektom a dospelý je autoritou, vševediacim, svätým a tým, kto “koná dobro”. Tieto princípy sú charakteristické pre mnohé systémy a štýly výchovy, ale hlavné je, že sa z nich môžu stať introjekty – naše osobné postoje k vnútorným deťom, to znamená aj k sebe samým. Môžu doslovne ničiť a zabíjať. Tu sú princípy čiernej pedagogiky:

 • Rodičia si a priori zaslúžia rešpekt len preto, že sú vašimi rodičmi.
 • Rodičia majú vždy pravdu, ich činy sú vždy zamerané v prospech detí.
 • Rodičia sú bez hriechu a nemajú neovládateľné inštinkty.
 • Nikdy nesmiete uraziť / nahnevať / rozrušiť rodičov.
 • Z pocitu povinnosti / strachu vzniká láska. Deti sú povinné (milovať).
 • Nemôžete nenávidieť svojich rodičov. Toto je zakázane.
 • Dieťa nemôže rozprávať o svojom utrpení. Dieťa nemôže byť zranené pretože nemá pocity.
 • Deti si a priori nezaslúžia úctu. Úctu starších si treba zaslúžiť.
 • Poslušnosť dieťa spevňuje jeho Osobnosť a robí ho dobrým človekom.
 • Dieťa ešte nie je Osobnosťou, kým nevyrastie a nepreukáže to.

Ak v týchto nastaveniach rozpoznáte niečo rezonujúce, chcete to v sebe zmeniť? Ste pripravení prijať svoju pravdu a s ňou aj svoje Vnútorné dieťa? Môžete si dovoliť zmeniť svoje názory a necítiť pocit viny?

Vnútorné deti: ich 7 aspektov a 7 darov

Vnútorné dieťa je kolektívny obraz, zložený z rôznych stránok, veku a skúseností nášho detstva. Sú mi blízke prístupy A. Miller, M. Murray a S. Volinského k tomu, kto a čo sa v nás prejavuje v podobe Dieťaťa. Existuje 7 typov Vnútorných detí, s ktorými prichádzame do kontaktu v terapii a živote. Odrážajú rôzne aspekty našich detských skúseností, každý má svoj vlastný charakter a súbor stratégií, každý prejavuje emócie a pocity. Ak nájdeme prístup k našim Vnútorným deťom, potom truhlica našich minulých skúseností otvorí svoje zdroje, talenty a dary:

Prirodzené dieťa – naša živá a dynamická časť osobnosti – aktivuje záujem, zvedavosť, spontánnosť, kreativitu, schopnosť radovať sa a zdieľať radosť, má blízko k sebe Self a vie, aké je dobré byť sám sebou,

Zranené (traumatizované) dieťa – ten, ktorý prežíva negatívne detské pocity a bolesť – zdá sa, že obsahuje v sebe niečo, čo inak môže zaplaviť naše ego: bezmocnosť, osamelosť, smútok, bezradnosť – vo svojej zraniteľnosti ten je najživší a najcitlivejší,

Nahnevané (Rebelské) dieťa – vyjadruje protest a hnev v reakcii na bolesť a frustráciu – vždy si uvedomuje svoju potrebu sebaobrany, spolieha sa na inštinkty, produkuje energie pre rýchlu reakciu / záchranu zraneného dieťaťa,

Adaptívne (slušné) dieťa – rodí sa vo vnútri spolu so skúsenosťou adaptácie a prežitia vo vonkajšom svete z prenatálneho obdobia života – dobre číta spoločenské pravidlá a predpisy, počúva autority, poslúcha, čím teší rodičov (bezproblémové),

Závislé dieťa – vzniká ako reakcia na prirodzené potreby v Druhom, stimuluje rozvoj základnej vzťahovej väzby, kde je deficit – hľadá naplnenie u iného, psychicky zrelšieho a silnejšieho, dobrovoľné slúži a oddáva sa vo vzťahoch,

Kontrolujúce (rozptyľujúce) dieťa – vzniká ako odpoveď na bolesť zraneného dieťaťa – umŕtvuje bolesť rozptýlením, kontroluje zameranie pozornosti a odvádza ju od utrpenia, popritom je veľmi pozorný voči vonkajším a vnútorným zmenám,

Čarovné (magické) dieťa – pomáha prejaviť sa, hrať sa, zachráni od senzorického hladu (málo vonkajších záujmov) odchodom do bohatého vnútorného sveta, rozvíja fantáziu a kreativitu.

Spoznali ste svoje Vnútorné deti? Chceli by ste ich mať ešte bližšie a poskytnúť im to najlepšie? Možno nevieme, čo  je dobré pre nás, ale vždy vieme čo je najlepšie. A to najlepšie pre naše Vnútorné deti je úprimný záujem a náležitá starostlivosť zo strany Vnútorného Rodiča a Dospelého. Práve z týchto dvoch pozícií budujeme vzťahy s Dieťaťom.

Vnútorné dieťa a jeho aspekty (galéria):

Tieto obrazky sú chránené autorským právom. Ich kopírovanie a akékoľvek používanie je zakázané.

Práca s Vnútorným dieťaťom:

 • Pripojte k práce milujúceho Vnútorného rodiča a múdreho Vnútorného dospelého
 • Pozrite a uvidíte Dieťa, ktoré prežilo a žije vo vnútri, – všimnite si aj to, čo iní ignorovali v ňom kedysi
 • Zabezpečte jeho komfort a podporujte jeho city s plnou prítomnosťou a uznaním jeho pravdy
 • Pýtajte sa a počúvajte odpovede – o túžbach, potrebách, pocitoch a strachoch Dieťaťa
 • Vnímajte a reagujte na jeho podnety ako dôvery hodné a hodnotné
 • Zapojte Dieťaťa do vášho každodenného života – nech stane sa účastníkom vašej práce, koníčkov a dokonca aj vzťahov
 • Dajte Dieťaťu miesto a pokoj vo vašej duši a srdci – podľa jeho potreby, nie vášho harmonogramu, hoci aj na 5 minút denne.
 • Hrajte a vymýšľajte spoločné hry – preneste ich do života, práce, vzťahov

Formy takejto vnútornej práce a kontaktu môžu byť rôzne (od sebapozorovania až po konštelácie a terapiu s odborníkom), ale ich hlavným cieľom je vytiahnuť Vnútorné Dieťa z traumy, očistiť jeho od škodného bremena postojov a pocitov iných ľudí, vyživovať jeho v prirodzených potrebách. a zapojiť ho do nekonečného procesu rozvoja a poznania seba a sveta. Toto je pomocný štýl vnútorného rastu a rozvoja Osobnosti. Váš vnútorný rodič aj vaša dospelá časť potrebujú zúčastniť sa v tomto.

Vnútorné dieťa: ako ho stretnúť a nestratiť

Povzbudzujem vás, aby ste sa učili a budovali zdravý kontakt so svojimi vnútornými deťmi. Na živých stretnutiach s Vnútornými deťmi budeme s vami robiť hlbinné a pútavé praktiky, terapeutické cvičenia a vizualizácie:

– Spoznáme 7 druhov Vnútorných detí, aby sme sa dostali k sebe ešte bližšie.

– Zistíme prirodzené zdroje, talenty a podpory v našej Detskej častí.

– Objavíme hlavné deficity a potreby z detstva, ktoré ovplyvňujú naše pocity a činy teraz.

– Prijmime práva detí, aby sme sa stali slobodnejšími ako dospelí.

– Zoznámime sa s Vnútorným snívačom a oddelíme základnú dôveru od infantilizmu.

– Vybudujme uvážlivý kontakt s časťami, ktorí boli nami opustené alebo stratené.

V tomto formáte sa pre vás terapeut môže dočasne stať dostatočne dobrou rodičovskou postavou alebo múdrym dospelým sprievodcom, ktorého nikdy nemali v detstve. Obráťte sa za odbornou pomocou! Nikdy nie je neskoro a nikdy nie je príliš skoro.