Konštelácie traumy – čo dosiahnete pomocou (motivácia):

NÁVRAT ENERGIE DO SKUTOČNOSTI A POCIT SILY („Vyberám si užívať svoj vlastný život a nie len vyžívať“)

Všetci pochádzame z detstva a naše detstvo je zriedka bez oblakov a mrakov. S traumatickými zážitkami vo vzťahoch s prostredím v detstve sú spojené aj novšie „zrelé“ rany a intenzívne skúsenosti s príchuťou agresie / bezmocnosti / odporu / straty seba samého. Len nie je to tak dobre vedomé. A často je však neznesiteľné, a preto je vytesnené do tmavých skriniek duše. Detské traumy sú súčasťou našej dospelej identity a ovplyvňujú kvalitu prežívania života a vzťahov s partnermi /príbuznými /kolegami a šéfmi.

Otázky pre prvotnú diagnostiku problémov (aktivovanú traumy a jej dôsledky):

  • Zažívate neprimerané alebo časté pocity viny, hanby, hnevu, odporu?
  • Nakoľko je bezpečná pre vás blízkosť vo vzťahu s druhým? Kto je za ňu zodpovedný (bezpečnosť a blízkosť)?
  • Viete, ako prijímať komplimenty? Aké máte sebahodnotenie?
  • Kto / čo často porušuje vaše hranice? Akú stratégiu si normálne volíte – bojovať /pripustiť /iné opcie?
  • Chceli by ste si zažívať, nie vyžívať vo vašom každodennom živote? Čo vám v tom pomáha /prekáža?
  • Cítite v sebe vnútorné ROZSTEPENIE / DIERU / PRÁZDNOTU?

Čo sú v podstate systemické konštelácie traumy:

  • Konštelácie traumy integrujú časti vášho Ja – tie, ktoré vyžívajú, a tie slabé, zranené časti Ja, kde životná sila zomiera. A popritom existuje v každom psychicky zdravom človeku – jeho zdravá časť osobnosti, na ktorú sa môžete  spoľahnúť a vždy oprieť. Výsledkom práce s touto častou je odmietnutie ilúzií, správne oddelenie (separácia od deštruktívnych vzťahov v minulosti a súčasnosti), sloboda a plnosť chuti ŽIŤ. To je správny prechod k dospelosti a samostatnosti.
  • Počas konštelácie a liečenia traumy môžu sa prejaviť ťažké a nepríjemné emócie (hnev, vina, hanba, urážka)*, narušenie poriadku a rovnováhy medzi vami a okolím, zapletenia a traumatické zážitky z minulosti. Kedykoľvek je to možné, uvoľníme to v procese, zmeníme a obnovíme, nájdeme vám nové zdroje a riešenia.
  • POZOR! Konštelácie traumy tak, ako to pre vás robím ja, sú zamerané na ZMENU aktuálnej situácie, ktorá vám z nejakého dôvodu nevyhovuje. Aj tak každá situácia má však svoje skryté VÝHODY. Môžeme do nich naraziť v procese konštelácie a potom už zostáva len na vás: či sa tieto výhody stanú neprekonateľnou prekážkou alebo odrazovým mostíkom do skutočného života. Buďte na to pripravený!

*Ťažké pocity hnevu, viny, hanby, odporu počas rozostavenia konštelácie on-line môžu vyžadovať od vás odvahu ich vyriešiť v skutočnom živote. V takom prípade dodatočne ponúkam regulárne terapeutické stretnutia (od 1-2 mesiacov) a zážitkové cvičenia. Rozhodnutie je vždy na vás.

KONŠTELÁCIE ONLINE – OBJEDNAŤ SI

CENNÍK: 60 Eur /do 60-90 min. V DNI AKCIE – 50 Eur>

+15 Eur /+25 Eur – stretnutie NAŽIVO v pohodlnom priestore v Nitre (centrum)/ Bratislave (v okolí Auparku)

Platba minimálne za 3 dni vopred úhradou na bankové konto. Rezervácia termínu po úhrade. Berte prosím na vedomie, že pri zrušení termínu menej ako 24 hodín vopred si poskytovateľ služby môže nárokovať plnú úhradu rezervovanej služby.

Ako prebiehajú systemické konštelácie traumy a práca s traumou (galéria):

Sledujte novinky a akcie – Facebook skupina “Konštelácie, karty a kolobeh života”>