Konštelácie traumy (práca s traumou) a návrat časti duše

Konštelácie traumy – čo dosiahnete pomocou (motivácia):

NÁVRAT ODŠTIEPENEJ ČASTI (DUŠE) A POCIT ENERGETICKEJ CELISTVOSTI  („Vyberám si užívať svoj vlastný život a nie len vyžívať“)

Všetci pochádzame z detstva a naše detstvo je zriedka bez oblakov a mrakov. S traumatickými zážitkami vo vzťahoch s prostredím v detstve sú spojené aj novšie „zrelé“ rany a intenzívne skúsenosti s príchuťou agresie / bezmocnosti / odporu / straty seba samého. Len nie je to tak dobre vedomé. A často je však neznesiteľné, a preto je vytesnené do tmavých skriniek duše. Detské traumy sú súčasťou našej dospelej identity a ovplyvňujú kvalitu prežívania života a vzťahov s partnermi /príbuznými /kolegami a šéfmi.

Otázky pre prvotnú diagnostiku problémov (aktivovanú traumy a jej dôsledky):

  • Zažívate neprimerané alebo časté pocity viny, hanby, hnevu, odporu?
  •  Nakoľko je bezpečná pre vás blízkosť vo vzťahu s druhým? Kto je za ňu zodpovedný (bezpečnosť a blízkosť)?
  • Viete, ako prijímať komplimenty? Aké máte sebahodnotenie?
  • Kto / čo často porušuje vaše hranice? Akú stratégiu si normálne volíte – bojovať /pripustiť /iné opcie?
  • Chceli by ste si zažívať, nie vyžívať vo vašom každodennom živote? Čo vám v tom pomáha /prekáža?
  • Cítite v sebe vnútorné ROZSTEPENIE / DIERU / PRÁZDNOTU?

Ďalej ponúkam vám mini-diagnostiku pred našim sedením – pozrite sa na tieto metaforické obrázky a zvoľte si ten, ktorý vo vás rezonuje. Čo zaujímavého si v ňom všímate? Ako toto sa prejavuje vo vašom prístupe k životu a činnostiam /vzťahom v ňom?

Ako ilustrácie boli použité terapeutické karty „Bábkové divadlo“ (Mária Kurara).

Čo sú v podstate systemické konštelácie traumy:

  • Konštelácie traumy integrujú časti vášho Ja – tie, ktoré vyžívajú, a tie slabé, zranené časti Ja, kde životná sila zomiera. A popritom existuje v každom psychicky zdravom človeku – jeho zdravá časť osobnosti, na ktorú sa môžete  spoľahnúť a vždy oprieť. Výsledkom práce s touto častou je odmietnutie ilúzií, správne oddelenie (separácia od deštruktívnych vzťahov v minulosti a súčasnosti), sloboda a plnosť chuti ŽIŤ. To je správny prechod k dospelosti a samostatnosti.
  • Počas konštelácie a liečenia traumy môžu sa prejaviť ťažké a nepríjemné emócie (hnev, vina, hanba, urážka)*, narušenie poriadku a rovnováhy medzi vami a okolím, zapletenia a traumatické zážitky z minulosti. Kedykoľvek je to možné, uvoľníme to v procese, zmeníme a obnovíme, nájdeme vám nové zdroje a riešenia.
  • POZOR! Konštelácie traumy tak, ako to pre vás robím ja, sú zamerané na ZMENU aktuálnej situácie, ktorá vám z nejakého dôvodu nevyhovuje. Aj tak každá situácia má však svoje skryté VÝHODY. Môžeme do nich naraziť v procese konštelácie a potom už zostáva len na vás: či sa tieto výhody stanú neprekonateľnou prekážkou alebo odrazovým mostíkom do skutočného života. Buďte na to pripravený!

*Ťažké pocity hnevu, viny, hanby, odporu počas rozostavenia konštelácie on-line môžu vyžadovať od vás odvahu ich vyriešiť v skutočnom živote. V takom prípade dodatočne ponúkam regulárne terapeutické stretnutia (od 1-2 mesiacov) a zážitkové cvičenia. Rozhodnutie je vždy na vás.

KONŠTELÁCIE ONLINE – OBJEDNAŤ SI

CENNÍK: 60 Eur / do 120 min. V DNI AKCIE – 45 Eur>

+20 /+30 Eur – stretnutie NAŽIVO v pohodlnom priestore v Nitre (centrum)/ Bratislave (v okolí Auparku)

Platba minimálne 3 dni vopred úhradou na bankové konto.

Ako prebiehajú systemické konštelácie traumy a práca s traumou (galéria):

Sledujte novinky a akcie – Facebook skupina “Konštelácie online”>