Systemické konštelácie partnerských a rodinných vzťahov

Konštelácie vzťahov – čo dosiahnete pomocou (motivácia):

ROZVOJ VO VZŤAHU S DRUHÝM („Pozerám sa do teba ako do zrkadla…“)

Druhý je ten, s ktorým budujete akýkoľvek blízky vzťah. Deti a rodičia, dospelí deti a ich starí rodičia. Partneri a bývalí. Priatelia a kolegovia v práci. Biznis-partneri a zákazníci. Pletieme siete vzťahov a často sa do nich zamotávame, prenášame roly, narúšame čistotu vnímania, požadujeme rovnováhu, ale sami ju porušujeme… Bremeno minulých a súčasných vzťahov sa mieša a zasahuje do osobného šťastia. A je tu aj bolesť, strach, osamelosť.

Otázky pre prvotnú diagnostiku problémov vo vzťahoch:

  • Kde cítite napätie, konflikt alebo slabosť vo vašom vzťahu?
  • Čo bráni vašej spokojnosti a šťastiu s tým druhým? Čo je disharmonické?
  • Cítite sa v blízkosti s druhým vystrašený, zranený, ignorovaný, neprijatý?..
  • Je niekto tretí medzi vami, kto porušuje hranice vašej blízkosti a intimity? Je to pre vás problém alebo úľava?
  • Ako vidíte možnosti vývoja vášho vzťahu v budúcnosti? Je to smer k blízkosti alebo vzdialenosti?
  •  Čo považujete za hlavný PROBLÉM alebo ZDROJ NESPOKOJNOSTI vo vašom vzťahu teraz?

Ďalej ponúkam vám mini-diagnostiku pred našim sedením – pozrite sa na tieto metaforické obrázky a zvoľte si ten, ktorý vo vás rezonuje. Čo zaujímavého si v ňom všímate? Ako toto sa prejavuje vo vašich súčasných vzťahoch?

Ako ilustrácie boli použité terapeutické karty „Bábkové divadlo“ (Mária Kurara).

Čo sú v podstate konštelácie vzťahov:

  • Konštelácie vzťahov s ostatnými – ako metóda systemických konštelácií všeobecne – prinesú JASNOSŤ do toho, čo sa deje vo vašich vzťahoch (vplyvy, hranice, výmena roly) a aký existuje potenciál pre ich rozvoj / zmenu.
  • Počas partnerských konštelácii môžu sa prejaviť ťažké a nepríjemné emócie (hnev, vina, hanba, urážka)*, narušenie poriadku a rovnováhy medzi vami a okolím, zapletenia a traumatické zážitky s minulosti. Kedykoľvek je to možné, uvoľníme to v procese, zmeníme a obnovíme, nájdeme vám nové zdroje a riešenia.
  • POZOR! Usporiadanie vzťahov tak, ako to pre vás robím ja, je zamerané na ZMENU aktuálnej situácie, ktorá vám z nejakého dôvodu nevyhovuje. Aj tak každá situácia má však svoje skryté VÝHODY. Môžeme do nich naraziť v procese konštelácie a potom už zostáva len na vás: či sa tieto výhody stanú neprekonateľnou prekážkou alebo odrazovým mostíkom do skutočného života. Buďte na to pripravený!

*Ťažké pocity hnevu, viny, hanby, odporu počas rozostavenia konštelácie on-line môžu vyžadovať od vás odvahu ich vyriešiť v skutočnom živote. V takom prípade dodatočne ponúkam regulárne terapeutické stretnutia (od 1-2 mesiacov) a zážitkové cvičenia. Rozhodnutie je vždy na vás.

KONŠTELÁCIE ONLINE – OBJEDNAŤ SI

CENNÍK: 40 Eur / do 90 min. V DNI AKCIE – 30 Eur>

Platba minimálne 3 dni vopred úhradou na bankové konto.

Ako prebiehajú systemické konštelácie vzťahov s partnermi /rodičmi /inými ľuďmi (galéria):

Sledujte novinky a akcie – Facebook skupina “Konštelácie online”>