Konštelácie vzťahov – čo dosiahnete pomocou (motivácia):

ROZVOJ VO VZŤAHU S DRUHÝM („Pozerám sa do teba ako do zrkadla…“)

Druhý je ten, s ktorým budujete akýkoľvek blízky vzťah. Deti a rodičia, dospelí deti a ich starí rodičia. Partneri a bývalí. Priatelia a kolegovia v práci. Biznis-partneri a zákazníci. Pletieme siete vzťahov a často sa do nich zamotávame, prenášame roly, narúšame čistotu vnímania, požadujeme rovnováhu, ale sami ju porušujeme… Bremeno minulých a súčasných vzťahov sa mieša a zasahuje do osobného šťastia. A je tu aj bolesť, strach, osamelosť.

Vzťahové problémy k rozostaveniu počas konštelácie (príklady):

konštelácie vzťahov, konštelácie rodinných vzťahov, rodinné konštelácie online, konštelácie online, partnerské konstelacie, systemicke konstelacie online, partnerske konstelacie
 • Chcem opustiť súčasný / začať nový vzťah, ale nemám na to dosť…
 • Cítim, že nepatrím sem, som iný(-á) a nerozumejú mi a mojím potrebám
 • Som osamelý(-á) už dlhú dobu
 • Mám narušené hranice a neužívam si svoj život
 • Mám neriešené zážitky a konflikty v detstve vo vzťahoch s príbuznými a trápia ma doteraz
 • Opakujem ťažký a nešťastný osud príbuzného aj keď sa snažím obmedziť jeho vplyv
 • Chýba mi láska, podpora, spokojnost, spoločné ciele a vzájomný rešpekt a úcta
 • Prežívam problémy s autoritou (cítim sa obeťou alebo som agresorom)
 • Skrývam tajomstvo, ktoré mi nedá pokoj, atď.

=> Otázky pre prvotnú diagnostiku problémov vo vzťahoch:

 1. Kde cítite napätie, konflikt alebo slabosť vo vašom vzťahu alebo postoji?
 2. Čo bráni vašej spokojnosti a šťastiu s tým druhým? Čo je narušené / čo vám chýba?
 3. Cítite sa v blízkosti s druhým vystrašený, zranený, ignorovaný, neprijatý?..
 4. Je niekto tretí medzi vami, kto porušuje hranice vašej blízkosti a intimity? Je to pre vás problém alebo úľava?
 5. Ako vidíte možnosti vývoja vášho vzťahu v budúcnosti? Je to smer k blízkosti alebo vzdialenosti?
 6.  Čo považujete za váš hlavný PROBLÉM alebo ZDROJ NESPOKOJNOSTI?

Čo sú v podstate konštelácie vzťahov:

 • Konštelácie vzťahov – rodinných a partnerských – sú ich systemické nadhľad a modelovanie s cieľom vniesť do nich poriadok, vyrovnávanie sa a dať miesto všetkému, – čo slúži základom vašej spokojnosti a harmónie.
 • Konštelácie vzťahov – ako metóda systemických konštelácií všeobecne – prinesú JASNOSŤ do toho, čo sa deje vo vašich vzťahoch (vplyvy, hranice, výmena roly) a aký existuje potenciál pre ich rozvoj / zmenu.
 • Počas partnerských konštelácii môžu sa prejaviť ťažké a nepríjemné emócie (hnev, vina, hanba, urážka, opustenie, beznádej, bezmocnosť, atď.)*, narušenie poriadku a rovnováhy medzi vami a okolím, rodové zapletenia a traumatické zážitky s minulosti. Kedykoľvek je to možné, uvoľníme to v procese, zmeníme a obnovíme, nájdeme vám nové zdroje a riešenia.
 • POZOR! Usporiadanie vzťahov tak, ako to pre vás robím ja, je zamerané na ZMENU aktuálnej situácie, ktorá vám z nejakého dôvodu nevyhovuje. Aj tak každá situácia má však svoje skryté VÝHODY. Môžeme do nich naraziť v procese konštelácie a potom už zostáva len na vás: či sa tieto výhody stanú neprekonateľnou prekážkou alebo odrazovým mostíkom do skutočného života. Buďte na to pripravený!

*Ťažké pocity hnevu, viny, hanby, odporu počas rozostavenia konštelácie on-line môžu vyžadovať od vás odvahu ich vyriešiť v skutočnom živote. V takom prípade dodatočne ponúkam regulárne terapeutické stretnutia (od 1-2 mesiacov) a zážitkové cvičenia. Rozhodnutie je vždy na vás.

KONŠTELÁCIE ONLINE – OBJEDNAŤ SI

CENNÍK: 60 Eur /do 60 min. V DNI AKCIE – 50 Eur>

+15 Eur /+25 Eur – stretnutie NAŽIVO v pohodlnom priestore v Nitre (centrum)/ Bratislave (v okolí Auparku)

Platba minimálne 3 dni vopred úhradou na bankové konto. Berte prosím na vedomie, že pri zrušení termínu ON-LINE menej ako 24 hodín vopred si poskytovateľ služby môže nárokovať plnú úhradu rezervovanej služby. V pripade prenajmu priestora – udržanie plnej platby pri zrušení termínu. 

Ako prebiehajú systemické konštelácie vzťahov s partnermi /rodičmi /inými ľuďmi (galéria):

Sledujte novinky a akcie – Facebook skupina “Konštelácie, karty a kolobeh života”>