Dni Konštelácií // akcia online

Táto akcia na konštelácie online platí pre tých, ktorí chcú žiť v čistote a mieri so sebou a inými, kto by chcel naplniť svoje vnútorné zdroje a zamerať ich na splnenie plánov, vízii, snov alebo hľadajú to správne miesto / dom pre seba… Nenechajte problémy vytesnené a ignorované, hľadajte tie najlepšie riešenia a voľby. A ja vám v tom pomôžem, pretože viem ako a mám s tým dobré skúsenosti…

Pozývam vás na Dni Konštelácií ONLINE:*

Dni silných KONŠTELÁCIÍ // ONLINE

Vyberte si ten správny čas počas tohto dňa a vyriešite to, čo vás už dlho trápi alebo zaberá vašu pozornosť a myšlienky, pomocou efektívnej psychologickej metódy a za krátky čas (1 hod.) + po špeciálnej cene (!)

30 Eur / do 60-75 min (konštelácie v iné dni – 40-60 Eur)

Platba minimálne 3 dni vopred úhradou na bankové konto. Rezervácia vášho miesta – po zaplatení.

Tento formát je TÉMATICKÝ a vhodný na vyriešenie osobných životných problémov:

  • KONŠTELÁCIE VZŤAHOVpartnerských, v rodine a práci – riešenie problémov a konfliktov, rozvoj a potenciál,
  • KONŠTELÁCIE HOJNOSTIzdroje a peniaze, kanály k nim a odstránenie blokov na vašej ceste životom,
  • KONŠTELÁCIE MIESTA – osobné otázky ohľadom nehnuteľnosti a presťahovania – hľadáme najlepšie miesto pre vás.

AKTUÁLNY ROZVRH

akcie konstelacie, osobne konstelacie, systemicke konstelacie, rodinne konstelacie, konstelacie hojnosti

KONŠTELÁCIE VZŤAHOV // ONLINE AKCIA:

6. Marca, 3. Apríla, 1. Mája, 5. Júna

– od 10.00 do 20.00

KONŠTELÁCIE HOJNOSTI // ONLINE AKCIA:

13. Marca, 10. Apríla, 8. Mája, 12. Júna

– od 10.00 do 20.00

KONŠTELÁCIE MIESTA // ONLINE AKCIA:

27. Marca, 17. Apríla, 15. Mája, 26. Júna

– od 10.00 do 20.00

*Poznámky k akcii:

  • V rámci každého stretnutia / konštelácie (akcia) môžete pracovať s osobnou situáciou + za účelom sebapoznania.
  • Online konštelácie sa uskutočňujú – na dohodu (Skype / Zoom / Whatsapp) – s video-spojením.
  • Ak nechcete to mať ONLINE a už máte skupinu účastníkov (od 5 ľudí) – urobím pre vás uzavretý seminár / konšteláciu vo vhodnom čase – dohodou (FORMAT – firemný seminár).
  • Aktuálne novinky vždy zverejním v Facebook-skupine Konštelácie online

Čím skôr, tým lepšie. Počet miest je obmedzený! Témy sa opakujú iba raz mesačne!