Osobné a rodinné konštelácie // akcie online

Tieto akcie na konštelácie online platia pre tých, ktorí chcú žiť v čistote a mieri so sebou a inými, kto by chcel naplniť svoje vnútorné zdroje a zamerať ich na splnenie plánov, vízii, snov alebo hľadajú to správne miesto pre seba vo vzťahoch a vo svete… Nenechajte problémy vytesnené a ignorované, hľadajte tie najlepšie riešenia a voľby. A ja vám v tom pomôžem, pretože viem ako a mám s tým dobré skúsenosti…

Pozývam vás na Dni Konštelácií ONLINE:*

osobné konštelácie, konstelacie online, konstelacie slovensko, konstelacie rodinne, rodinna terapia, konstelacie systemicke, indivisualne konstelacie, individualne konzultacie, rodina, vztahy, biznis, peniaze, systemické konštelácie online, konštelácie vzťahov online

Dni silných KONŠTELÁCIÍ // individuálne ONLINE

Vyberte si ten správny čas počas tohto dňa a vyriešite to, čo vás už dlho trápi alebo zaberá vašu pozornosť a myšlienky, pomocou efektívnej psychologickej metódy a za krátky čas (1 hod.) + po špeciálnej cene (!)

45 Eur /do 60 min (osobné konštelácie v iné dni – 60-80 Eur)

Platba minimálne 3 dni vopred úhradou na bankové konto. Rezervácia vášho miesta – po zaplatení.

Tento formát je zameraný na vyriešenie osobných životných problémov súkromne s terapeutom a facilitátorom a venuje sa širokému okruhu otázok:

  • KONŠTELÁCIE VZŤAHOVpartnerských, v rodine a práci – riešenie problémov a konfliktov, rozvoj a potenciál,
  • KONŠTELÁCIE HOJNOSTIzdroje a peniaze, kanály k nim a odstránenie blokov na vašej ceste životom,
  • KONŠTELÁCIE MIESTA – osobné otázky ohľadom nehnuteľnosti a presťahovania – hľadáme najlepšie miesto pre vás,
  • KONSTELÁCIE SNOV A VIZIÍ – rozostavíme vaše sny, fantázie, obľúbené filmy alebo knihy, rozprávky – spoznáte o sebe a svojich súčasných životných scenároch, ktoré ovplyvňujú vaše správanie sa a reagovanie vo vonkajšom svete.

AKTUÁLNY ROZVRH ON-LINE

Čím skôr, tým lepšie. Počet miest je obmedzený (max. 6 ľudí/deň).

*Poznámky k akcii:

  • V rámci každého stretnutia / konštelácie (akcia) môžete pracovať s osobnou situáciou + za účelom sebapoznania.
  • Online konštelácie sa uskutočňujú – na dohodu (Skype / Whatsapp / Zoom – treba stiahnuť a prihlásiť sa na web-stranke Zoom.us) – s video-spojením.
  • Ak nechcete to mať ONLINE – urobím pre vás individuálnu konšteláciu v Nitre alebo Bratislave
  • Aktuálne novinky vždy zverejním v Facebook-skupine Konštelácie online