Rodinné konštelácie – čo dosiahnete pomocou (motivácia):

OSLOBODENIE OD ZAPLETENÍ V RODINE („Priznávam svoje dedičstvo ale volím vlastnú cestu“)

Rodové vzťahy, vzory a oslobodenie od nich – toto iba znie ezotericky. Počas rodinnej konštelácie nevyvoláme akéhosi ducha predka, ale pracujeme na systémovej a psychologickej úrovni s tým symptómom, ktorý odráža spojenie s predkami. Môže to byť choroba, depresia a ťažké bezpríčinné emócie, rôzne zlyhania, vzťahové problémy s rodičmi, deťmi či partnermi, finančné problémy a pod.

V skutočnosti ide o správnu separáciu a vyrovnanie vzťahov (a príslušnosti) členov rodinného systému. Zároveň sa objavuje niečo, čo bolo kedysi vylúčené (určitá osobnosť alebo tajomstvo), bolo to ťažké a neúnosné (kvôli kultúrnym a historickým podmienkam) – pripúšťame a pozeráme sa na to so súhlasom. A potom s tým sa vyrovnáva a „súhlasí “ celý váš rod. Výsledkom je to, že vy a generácie po vás sa trochu viac uvoľnia od ďalšej „záhady“. A ak toto bremeno znášate sami (z nevedomosti alebo z lásky), môžeme ho podľa ľubovôle vrátiť k jeho zdroju. To slúži na udržanie poriadku v systéme a vy môžete pokračovať ďalej voľnejší a autentickejší. Žiadne zákazy, obavy, zbytočné predsudky.

Otázky pre prvotnú diagnostiku problémov v rode a rodine:

  • Máte pocit, že žijete „život za niekoho iného“? Ak áno, za koho?
  • Reagujete niekedy na situáciu vo svojom okolí „neprimerane“ (neprimeraná úzkosť, strach, hnev atď.)?
  • Dostali ste meno, príbehy a ďalšie „dedičstvo“ od svojich predkov? Je to pre vás osobne požehnanie alebo prekliatie?
  • Ako často sa porovnávate (alebo porovnávate) svoj osud a život s príbuznými a predkami?
  •  Čo vás zbytočne vyčerpáva vo vašom osobnom správaní? Robíte to „pre niekoho iného“? Čo si vy myslíte o tejto dobrovoľnej pomoci /obeti /záchrane?
  • Aké je ľahké pre vás byť SEBOU a ísť VLASTNOU cestou?

Čo sú v podstate rodinné konštelácie a systemická práca s rodom:

  • Oddelením vašej životnej cesty od ťažkých osudov a tajomstiev rodu oslobodzujeme vás osobne od opakovania cudzích vzorov a potrieb minulých historických období. Pretože „teraz je iná doba“ a „ty si ty, nie tvoj predok“. Je nutné, aby vaša životná energia smerovala na to, čo je pre vás skutočne dôležité! A popritom aby ste boli v súlade aj s dedičstvom (rodom), sami sa rozhodli o daroch predkov.
  • Prepletenia s predkami nás obmedzujú nielen z minulosti, ale aj zo súčasnosti. Vo vzťahu k rodičom (aj zosnulým) klienti často vykazujú negatívne skúsenosti so separáciou (rozlukou). Takáto zostalá závislosť v dospelosti je vedome i nevedome veľmi bolestivá a vedie k nesprávnym voľbám „z lásky“, kde láska nemá nič spoločné so skutočnými následkami. Preto treba delikátne ukončiť detské väzby a sľuby a dať si šancu dospieť a vziať do rúk zodpovednosť za vlastné správanie a voľby.
  • Počas rodinných konštelácii môžu sa prejaviť ťažké a nepríjemné emócie (hnev, vina, hanba, urážka)*, narušenie poriadku a rovnováhy medzi vami a okolím, zapletenia a traumatické zážitky s minulosti. Kedykoľvek je to možné, uvoľníme to v procese, zmeníme a obnovíme, nájdeme vám nové zdroje a riešenia.
  • POZOR! Usporiadanie vzťahov tak, ako to pre vás robím ja, je zamerané na ZMENU aktuálnej situácie, ktorá vám z nejakého dôvodu nevyhovuje. Aj tak každá situácia má však svoje skryté VÝHODY. Môžeme do nich naraziť v procese konštelácie a potom už zostáva len na vás: či sa tieto výhody stanú neprekonateľnou prekážkou alebo odrazovým mostíkom do skutočného života. Buďte na to pripravený!

*Ťažké pocity hnevu, viny, hanby, odporu počas rozostavenia konštelácie on-line môžu vyžadovať od vás odvahu ich vyriešiť v skutočnom živote. V takom prípade dodatočne ponúkam regulárne terapeutické stretnutia (od 1-2 mesiacov) a zážitkové cvičenia. Rozhodnutie je vždy na vás.

KONŠTELÁCIE ONLINE – OBJEDNAŤ SI

CENNÍK: 45 Eur /do 60 min. V DNI AKCIE – 30 Eur>

+15 Eur /+25 Eur – stretnutie NAŽIVO v pohodlnom priestore v Nitre (centrum)/ Bratislave (v okolí Auparku)

Platba minimálne 3 dni vopred úhradou na bankové konto.

Ako prebiehajú systemické rodinné konštelácie a práca s rodom (galéria):

Sledujte novinky a akcie – Facebook skupina “Konštelácie, karty a kolobeh života”>