Rodinné konštelácie – čo dosiahnete pomocou (motivácia):

OSLOBODENIE OD ZAPLETENÍ V RODINE („Priznávam svoje dedičstvo ale volím vlastnú cestu“)

Rodové vzťahy, vzory a oslobodenie od nich – toto iba znie ezotericky. Počas rodinnej konštelácie nevyvoláme akéhosi ducha predka, ale pracujeme na systémovej a psychologickej úrovni s tým symptómom, ktorý odráža spojenie s predkami. Môže to byť choroba, depresia a ťažké bezpríčinné emócie, rôzne zlyhania, vzťahové problémy s rodičmi, deťmi či partnermi, finančné problémy a pod.

V skutočnosti ide o správnu separáciu a vyrovnanie vzťahov (a príslušnosti) členov rodinného systému. Zároveň sa objavuje niečo, čo bolo kedysi vylúčené (určitá osobnosť alebo tajomstvo), bolo to ťažké a neúnosné (kvôli kultúrnym a historickým podmienkam) – pripúšťame a pozeráme sa na to so súhlasom. A potom s tým sa vyrovnáva a „súhlasí “ celý váš rod. Výsledkom je to, že vy a generácie po vás sa trochu viac uvoľnia od ďalšej „záhady“. A ak toto bremeno znášate sami (z nevedomosti alebo z lásky), môžeme ho podľa ľubovôle vrátiť k jeho zdroju. To slúži na udržanie poriadku v systéme a vy môžete pokračovať ďalej voľnejší a autentickejší. Žiadne zákazy, obavy, zbytočné predsudky.

Otázky pre prvotnú diagnostiku problémov v rode a rodine:

  • Máte pocit, že žijete „život za niekoho iného“? Ak áno, za koho?
  • Reagujete niekedy na situáciu vo svojom okolí „neprimerane“ (neprimeraná úzkosť, strach, hnev atď.)?
  • Dostali ste meno, príbehy a ďalšie „dedičstvo“ od svojich predkov? Je to pre vás osobne požehnanie alebo prekliatie?
  • Ako často sa porovnávate (alebo porovnávate) svoj osud a život s príbuznými a predkami?
  •  Čo vás zbytočne vyčerpáva vo vašom osobnom správaní? Robíte to „pre niekoho iného“? Čo si vy myslíte o tejto dobrovoľnej pomoci /obeti /záchrane?
  • Aké je ľahké pre vás byť SEBOU a ísť VLASTNOU cestou?

Čo sú v podstate rodinné konštelácie a systemická práca s rodom:

  • Oddelením vašej životnej cesty od ťažkých osudov a tajomstiev rodu oslobodzujeme vás osobne od opakovania cudzích vzorov a potrieb minulých historických období. Pretože „teraz je iná doba“ a „ty si ty, nie tvoj predok“. Je nutné, aby vaša životná energia smerovala na to, čo je pre vás skutočne dôležité! A popritom aby ste boli v súlade aj s dedičstvom (rodom), sami sa rozhodli o daroch predkov.
  • Prepletenia s predkami nás obmedzujú nielen z minulosti, ale aj zo súčasnosti. Vo vzťahu k rodičom (aj zosnulým) klienti často vykazujú negatívne skúsenosti so separáciou (rozlukou). Takáto zostalá závislosť v dospelosti je vedome i nevedome veľmi bolestivá a vedie k nesprávnym voľbám „z lásky“, kde láska nemá nič spoločné so skutočnými následkami. Preto treba delikátne ukončiť detské väzby a sľuby a dať si šancu dospieť a vziať do rúk zodpovednosť za vlastné správanie a voľby.
  • Počas rodinných konštelácii môžu sa prejaviť ťažké a nepríjemné emócie (hnev, vina, hanba, urážka)*, narušenie poriadku a rovnováhy medzi vami a okolím, zapletenia a traumatické zážitky s minulosti. Kedykoľvek je to možné, uvoľníme to v procese, zmeníme a obnovíme, nájdeme vám nové zdroje a riešenia.
  • POZOR! Usporiadanie vzťahov tak, ako to pre vás robím ja, je zamerané na ZMENU aktuálnej situácie, ktorá vám z nejakého dôvodu nevyhovuje. Aj tak každá situácia má však svoje skryté VÝHODY. Môžeme do nich naraziť v procese konštelácie a potom už zostáva len na vás: či sa tieto výhody stanú neprekonateľnou prekážkou alebo odrazovým mostíkom do skutočného života. Buďte na to pripravený!

*Ťažké pocity hnevu, viny, hanby, odporu počas rozostavenia konštelácie on-line môžu vyžadovať od vás odvahu ich vyriešiť v skutočnom živote. V takom prípade dodatočne ponúkam regulárne terapeutické stretnutia (od 1-2 mesiacov) a zážitkové cvičenia. Rozhodnutie je vždy na vás.

KONŠTELÁCIE ONLINE – OBJEDNAŤ SI

CENNÍK: 60 Eur /do 60-90 min. V DNI AKCIE – 50 Eur>

+15 Eur /+25 Eur – stretnutie NAŽIVO v pohodlnom priestore v Nitre (centrum)/ Bratislave (v okolí Auparku)

Platba minimálne za 3 dni vopred úhradou na bankové konto. Rezervácia termínu po úhrade. Berte prosím na vedomie, že pri zrušení termínu menej ako 24 hodín vopred si poskytovateľ služby môže nárokovať plnú úhradu rezervovanej služby.

Ako prebiehajú systemické rodinné konštelácie a práca s rodom (galéria):

Sledujte novinky a akcie – Facebook skupina “Konštelácie, karty a kolobeh života”>