Byť silnou ženou znamená riadiť svoj život a prebrať zodpovednosť za osobné šťastie /nešťastie, vzťahy a ich kvalitu, rozvoj a spokojnosť v ňom. Pre každý problém v ženskom živote existuje množstvo alternatívnych riešení, kde dokážete sa cítiť lepšie, dýchať slobodnejšie a milovať zodpovednejšie, začínajúc zo seba a vzťahov s telom, rozumom a citmi…

Pozývam vás na CYKLUS osobných sedení, kde ja, ako psychologička a facilitátorka, rada vytvorím pre váš bezpečný priestor na odhalenie akútneho problému a pochopenie jeho koreňov, či už vo vnútornom konflikte alebo vonkajších vzťahoch. Pomôžu nám v tomto systemické konštelácie a psychoanalýza ženskej identity.

Konštelácie ženskosti je krátkodobá, takmer psychoterapeutická metóda, ktorej cieľom je diagnostikovať, čo sa deje a ako sa to deje vo vašom osobnom systéme rodinných a iných vzťahov aby ste si dokázali nájsť dobré miesto a riešenie pre najlepší stav a rozvoj vašej ženskosti.

Konštelácie ženskosti sú zamerané na diagnostiku a hľadanie cesty ako:

  • vyriešiť vnútorný konflikt a zmieriť časti ženskosti, archetypálne roly a scenáre, ktoré sú do toho zapojené – počuť ich potreby a túžby, ktoré sa za nimi skrývajú,
  • uzdraviť rozštiepenú ženskosť: zdravé, zranené a prežívajúce časti – rozpoznať bolesť a začať proces integrácie,
  • odhaliť dostupné zdroje na naplnenie a realizáciu ženského potenciálu – pomôcť posilniť a rozvíjať vašu ženskú identitu a individualitu,
  • rozostaviť rodinné a rodové systémy, symptómov ktorých ste nositeľmi – s cieľom posúdiť „stupeň utrpenia“ a schopnosť napraviť porušenia,
  • diagnostikovať skryté konflikty v partnerskom systéme a ich vplyv na oblasť sebavedomia a zdravej ženskej identity – vidieť dôvod, obnoviť rovnováhu a určiť nové miesto stretnutia pre ženské a mužské,
  • počuť poslanie vášho podvedomia cez nedávne alebo opakované sny, scenáre mýtov a filmov, ktoré rezonujú vašej terajšej situácie v živote.

KDE A KEDY:

  • 27.OKTÓBRA 2022, ŠTVRTOK, od 11.00 do 14.00
  • Dostupné termíny/čas: o 11.10, 12.10, 13.10
  • Nitra: centrum

POZOR! Ak ste zmeškali tieto dátumy a vyhovuje vám format stretnutia a téma v iný deň – pošlite prihlášku cez formulár a dohodneme sa na dobrý termín a cenník individuálne.

CENA SEMINÁRA:

50 Eur / 50 minút. PLATBA bankovým prevodom vopred. Rezervácia miesta iba po platbe.

Delikátny psychologický prístup a mäkké transformácie.