Rodinné a osobné konštelácie online

Systemické osobné konštelácie online sú účinnou psychoterapeutickou metódou hlbinnej práce so životnými situáciami a problémami. V individuálnom online formáte osobné konštelácie fungujú rovnako efektívne ako aj v skupine a pomáhajú dostať k porozumeniu situácii a hľadaniu najlepšieho riešenia. Otázky k rozostaveniu – akejkoľvek prírody (materiálnej, psychologickej, duchovnej), hlavne je ich vážnosť pre vás osobne.

Systemické konštelácie v svojej podstate:

V osobnej konštelácii sa obraciame všeobecné na pole situácii a stavy v ňom – ​​môžu to byť vaše osobné neprežité city (v nedokončených situáciách a vzťahoch), ALEBO adoptované stavy vašich rodičov a príbuzných, predkov (kvôli osobnej pripútanosti a veľkým historickým procesom). Psychologicky vysporiadanie vzťahov počas konštelácii prináša uvoľnenie a poriadok, pokoj a ustanovenie zdravých hraníc, vyváženú pozornosť a zmenu osobného postoja. Proces konštelácie: cítiť – dať správne miesto – uvidieť – prežiť – nájsť najlepšie riešenie – všetko na hlbinnej úrovni.

Pozor – mýty! Čo nie je také dôležité v procese konštelácií):

 • nemusíte poznať históriu svojho rodu a predkov (môže sa to zdať pre váš rozum povinné, ale pre usporiadanie vzťahov metóda funguje aj bez dodatočných správ),
 • v procese konštelácii ideme častokrát do hĺbky a traumatických zážitkov ale kedykoľvek môžete sa zostaviť (aj keď to pomáha a uvoľňuje energiu),
 • systemické konštelácie nie sú mágiou, ale práca s mentálnym a energetickým poľom problému – osobným a kolektívnym nevedomým zážitkom všetkých účastníkov (to je bližšie k psychológii ako ezoterike),
 • cieľom konštelácii nie je dosiahnutie výkonu / výsledku (nemýľte si to s koučovaním), často ten výsledok je nepredvídateľný, ťažko pochopiteľný rozumom, ale ten najsprávnejší s pohľadu vášho systému / rodu,
 • počas osobnej konštelácie so mnou na úrovni vašich vnemov a zážitkov prebieha významná vnútorná práca zameraná na obnovenie vašej osobnej integrity a Sily z osobných a externých zdrojov. A to prispieva k novej úrovni života v rôznych oblastiach!
 • konštelácie systému fungujú iba s vaším stavom, takže povolenie / želanie tretích strán zapojených do vášho problému je irelevantné. Konštelácia ich však ovplyvní tiež (minimálne zmenou vášho postoja k nim).
osobné konštelácie, konstelacie online, konstelacie slovensko

Aké problémy / otázky skúmame na osobnej konštelácii online?

POCITY a prežívania: vína, hnev, hanba, urážka, odpor
– akékoľvek silné a vo vzťahu k sebe / iným. Duševné trápenia bez zjavnej príčiny alebo v súvislosti s minulou / súčasnou situáciou. Ich telesné prenosy a symptómy (bez určenej diagnózy).
VZŤAHY S PARTNERMI: láska, rozchod, manipulácie
etapy ich rozvoja v čase, putá lásky a závislosť. Vyriešenie konfliktov v páre. Trojuholník lásky (milenec / milenka). Hľadanie spoločných záujmov. Postoje, očakávania a stratégie zblíženia.
RODINA: deti a rodičia, rod, transgeneračné programy a traumy
vzťahy s príbuznými, medzi deťmi a rodičmi. Konštelácie detských traumatických zážitkov. Analýza prenosu pocitov / chorôb, scenáre – medzi generáciami, v systéme vášho rodu. Ovplyvňuje kvalitu vášho života – materiálnu a duchovnú.
SEBAREALIZÁCIA: práca, kariéra, vzdelávanie
široká téma profesionálnej orientácie a celoživotných aktivít. Výber / zmena miesta a oblasti práce, kariéra. Vzdelávanie. Osobné talenty a autenticita. Posúvanie sa v živote ďalej.
SCENÁRE života: presťahovanie, adaptácia, bod zlomu
a úlohy, ktoré obmedzujú vašu slobodu alebo naopak ju spôsobujú. Migrácia. Výber / zmena bydliska. Prispôsobenie sa na novom mieste.

Hlavným kritériom „môjho klienta“ je psychologická dospelosť, t.j. schopnosť riadiť svoj život a uznať zodpovednosť za svoje činy, úmysly a túžby ako aj dôsledky ich realizácie. Preto takýto klient „chce vedieť“ = rozumieť a zvoliť si spôsob života a konania.

Ako vám pomôžu osobné konštelácie problému? Aký to má zmysel a prínos?

Vy prichádzate na konšteláciu s osobným problémom / otázkou, ktorá sa dotýka vás osobne a ovplyvňuje váš život (obmedzuje alebo trápi). Niekedy to nie je jednoduché sa priznať a prijať realitu a svoje pocity ako to je.

Ja vás počujem a vnímam všetky detaily, city, účastníkov situácie a rozostavím ten problém (na figúrkach, kameňoch, tarotových kartách), ako to vyzerá v poli. Pomocou osobnej skusenosti (nácviku) a konštelačnej metódy si všímam aj nevedomé vplyvy a dostávam vašu spätnú väzbu ohľadom minulosti a súčasnosti.

Spolu sa pozrieme celkom na poľe vašej situácie / otázky / problému, vrátane:

 • slepé miesta,
 • významy a prínosy situácie,
 • možnosti rozvoja / iné stratégie správania sa,
 • ďalších účastníkov / objekty, ktoré vás ovplyvňujú.

Ďalší krok je za vami. Urobte to, čo potrebujete a po čom dávno túžite – s rešpektom k ostatným účastníkom situácie.

Ďalej to nebude jednoduchšie, ale bude to zaujímavejšie a zodpovednejšie z vašej strany. Niektoré z nájdených mnou väzieb a vplyvov môžu byť uvoľnené a rozpletené. To znamená, že táto energia, ktorá predtým išla na odpor / zdržanie / lojalitu / kompenzáciu, sa oslobodí a bude voľne prúdiť vo vašom živote (pocity, láska, peniaze, rozvoj – to sú všetko jej ukazovatele). Rovnako ako návrat Sily z traumatických zážitkov a minulých skúseností. Ale všetko toto potrebuje svoj čas na prejavenie sa v skutočnosti. Počiatkom toho je vaša spolupráca a zmena vášho stavu, prístupu a postoja počas osobnej konštelácii so mnou.


Cenník na osobné konštelácie online a naživo:

 • ONLINE:
 • 60 Eur /do 90 min – osobné a rodinné témy
 • 50 Eur /do 60 min – V DNI AKCIE>
 • OSOBNÉ STRETNUTIA:
 • 75 Eur /do 60 min – v Nitre // dočasne nedostupné
 • 85 Eur /do 60 min – v Bratislave (v okolí Auparku)

Platba minimálne za 3 dni vopred úhradou na bankové konto. Rezervácia termínu po úhrade. Berte prosím na vedomie, že pri zrušení termínu menej ako 24 hodín vopred si poskytovateľ služby môže nárokovať plnú úhradu rezervovanej služby.

POZOR! Práca s jedným problémom / situáciou počas jedného sedenia.

Ako vyzerajú rodinné a osobné konštelácie ONLINE (galéria z práci):

Sledujte novinky a akcie – Facebook skupina “Konštelácie, karty a kolobeh života”>