Rodinné a osobné konštelácie online

Systemické osobné konštelácie online sú účinnou psychoterapeutickou metódou hlbinnej práce so životnými situáciami a problémami. V individuálnom online formáte osobné konštelácie fungujú rovnako efektívne ako aj v skupine a pomáhajú dostať k porozumeniu situácii a hľadaniu najlepšieho riešenia. Otázky k rozostaveniu – akejkoľvek prírody (materiálnej, psychologickej, duchovnej), hlavne je ich vážnosť pre vás osobne.

Systemické konštelácie v svojej podstate:

V osobnej konštelácii sa obraciame všeobecné na pole situácii a stavy v ňom – ​​môžu to byť vaše osobné neprežité city (v nedokončených situáciách a vzťahoch), ALEBO adoptované stavy vašich rodičov a príbuzných, predkov (kvôli osobnej pripútanosti a veľkým historickým procesom). Psychologicky vysporiadanie vzťahov počas konštelácii prináša uvoľnenie a poriadok, pokoj a ustanovenie zdravých hraníc, vyváženú pozornosť a zmenu osobného postoja. Proces konštelácie: cítiť – dať správne miesto – uvidieť – prežiť – nájsť najlepšie riešenie – všetko na hlbinnej úrovni.

Pozor – mýty! Čo nie je také dôležité v procese konštelácií):

osobné konštelácie, konstelacie online, konstelacie slovensko
 • nemusíte poznať históriu svojho rodu a predkov (môže sa to zdať pre váš rozum povinné, ale pre usporiadanie vzťahov metóda funguje aj bez dodatočných správ),
 • v procese konštelácii ideme častokrát do hĺbky a traumatických zážitkov ale kedykoľvek môžete sa zostaviť (aj keď to pomáha a uvoľňuje energiu),
 • systemické konštelácie nie sú mágiou, ale práca s mentálnym a energetickým poľom problému – osobným a kolektívnym nevedomým zážitkom všetkých účastníkov (to je bližšie k psychológii ako ezoterike),
 • cieľom konštelácii nie je dosiahnutie výkonu / výsledku (nemýľte si to s koučovaním), často ten výsledok je nepredvídateľný, ťažko pochopiteľný rozumom, ale ten najsprávnejší s pohľadu vášho systému / biznisu / organizácii,
 • počas osobnej konštelácie so mnou na úrovni vašich vnemov a zážitkov prebieha významná vnútorná práca zameraná na obnovenie vašej osobnej integrity a Sily z osobných a externých zdrojov. A to prispieva k novej úrovni života v rôznych oblastiach!
 • konštelácie systému fungujú iba s vaším stavom, takže povolenie / želanie tretích strán zapojených do vášho problému je irelevantné. Konštelácia ich však ovplyvní tiež (minimálne zmenou vášho postoja k nim).

Aké problémy / otázky skúmame na osobnej konštelácii online?

POCITY a prežívania: vína, hnev, hanba, urážka, odpor
– akékoľvek silné a vo vzťahu k sebe / iným. Duševné trápenia bez zjavnej príčiny alebo v súvislosti s minulou / súčasnou situáciou. Ich telesné prenosy a symptómy (bez určenej diagnózy).
VZŤAHY S PARTNERMI: láska, rozchod, manipulácie
etapy ich rozvoja v čase, putá lásky a závislosť. Vyriešenie konfliktov v páre. Trojuholník lásky (milenec / milenka). Hľadanie spoločných záujmov. Postoje, očakávania a stratégie zblíženia.
RODINA: deti a rodičia, rod, transgeneračné programy a traumy
vzťahy s príbuznými, medzi deťmi a rodičmi. Konštelácie detských traumatických zážitkov. Analýza prenosu pocitov / chorôb, scenáre – medzi generáciami, v systéme vášho rodu. Ovplyvňuje kvalitu vášho života – materiálnu a duchovnú.
SEBAREALIZÁCIA: práca, kariéra, vzdelávanie, biznis
široká téma profesionálnej orientácie a celoživotných aktivít. Výber / zmena miesta a oblasti práce, kariéra. Vzdelávanie. Osobné talenty a autenticita. Založenie podniku a biznis projekty. Posúvanie sa v živote ďalej.
SCENÁRE života: presťahovanie, adaptácia, bod zlomu
a úlohy, ktoré obmedzujú vašu slobodu alebo naopak ju spôsobujú. Migrácia. Výber / zmena bydliska. Prispôsobenie sa na novom mieste.

Hlavným kritériom „môjho klienta“ je psychologická dospelosť, t.j. schopnosť riadiť svoj život a uznať zodpovednosť za svoje činy, úmysly a túžby ako aj dôsledky ich realizácie. Preto takýto klient „chce vedieť“ = rozumieť a zvoliť si spôsob života a konania.

Ako vám pomôžu osobné konštelácie problému? Aký to má zmysel a prínos?

Vy prichádzate na konšteláciu s osobným problémom / otázkou, ktorá sa dotýka vás osobne a ovplyvňuje váš život (obmedzuje alebo trápi). Niekedy to nie je jednoduché sa priznať a prijať realitu a svoje pocity ako to je.

Ja vás počujem a vnímam všetky detaily, city, účastníkov situácie a rozostavím ten problém (na figúrkach, kameňoch, tarotových kartách), ako to vyzerá v poli. Pomocou osobnej skusenosti (nácviku) a konštelačnej metódy si všímam aj nevedomé vplyvy a dostávam vašu spätnú väzbu ohľadom minulosti a súčasnosti.

Spolu sa pozrieme celkom na poľe vašej situácie / otázky / problému, vrátane:

 • slepé miesta,
 • významy a prínosy situácie,
 • možnosti rozvoja / iné stratégie správania sa,
 • ďalších účastníkov / objekty, ktoré vás ovplyvňujú.

Ďalší krok je za vami. Urobte to, čo potrebujete a po čom dávno túžite – s rešpektom k ostatným účastníkom situácie.

Ďalej to nebude jednoduchšie, ale bude to zaujímavejšie a zodpovednejšie z vašej strany. Niektoré z nájdených mnou väzieb a vplyvov môžu byť uvoľnené a rozpletené. To znamená, že táto energia, ktorá predtým išla na odpor / zdržanie / lojalitu / kompenzáciu, sa oslobodí a bude voľne prúdiť vo vašom živote (pocity, láska, peniaze, rozvoj – to sú všetko jej ukazovatele). Rovnako ako návrat Sily z traumatických zážitkov a minulých skúseností. Ale všetko toto potrebuje svoj čas na prejavenie sa v skutočnosti. Počiatkom toho je vaša spolupráca a zmena vášho stavu, prístupu a postoja počas osobnej konštelácii so mnou.


Cenník na osobné konštelácie online a naživo:

 • 60 Eur / do 120 min – ON-LINE – osobné a rodinné témy
 • 45 Eur / do 60 min – ON-LINE – V DNI AKCIE>
 • 80 Eur / do 120 min – ON-LINE – biznis a podnikanie
 • Platba minimálne za 3 dni vopred úhradou na bankové konto.
 • +20 Eur – stretnutie naživo v pohodlnom priestore v Nitre (centrum miesta)
 • +30 Eur – stretnutie naživo v pohodlnom priestore v Bratislave (v okolí Auparku)

POZOR! Práca s jedným problémom / situáciou počas jedného sedenia. Pracujem nie na čas, ale na efekt.

Ako vyzerajú rodinné a osobné konštelácie ONLINE (galéria z práci):

Sledujte novinky a akcie – Facebook skupina “Konštelácie online”>