Konštelácie hojnosti a zdrojov – čo dosiahnete pomocou (motivácia):

ZÁMER A ZDROJE NA ÚSPEŠNÚ SEBAREALIZÁCIU („Nájdite si cieľ, zdroje sa nájdu“)

Potreba sebarealizácii patrí k najvyšším hodnotám (podľa A.Maslow) a dáva hlbinný zmysel pre zlepšenie kvality nášho života a vzťahov. Keď už mate inšpirujúci vás cieľ a smer, potrebujete aj priaznivé podmienky v okolí, tie správne kanály a zdroje, ktoré spôsobujú úspech.. Cesta k  tomu však nie je (vždy) jednoduchá a ľahká, často nie je dostatok viditeľných osobných zdrojov na jej zahájenie a dokončenie, zdá sa, že úloha je nad naše sily a prichádza pocit vyčerpanosti alebo bezmocnosti. Potom je dôležité pomôcť si tým, že sa uchádzate o zdroje a podporu… Konštelácie hojnosti a zdrojov vám pomôžu odhaliť to, čo použite ako podporu a ďalší prielom do novej etapy. A podstata tohto môže byť tiež rôznorodá: od fyzických a finančných zdrojov, vnútornej viery, sebavedomia až po skúsenosť „iných“ a ich dobrý pohľad, požehnanie predkov alebo vyšších síl.

Otázky pre prvotnú diagnostiku súčasného stavu vašich hojnosti a zdrojov, cieľov a potrieb:

  • Kam teraz smerujete vaše úsilie a zdroje? Nakoľko plne ich realizujete?
  • Čo vám bráni ísť vpred a rozvíjať sa v tom, čo máte radí /potrebujete?
  • Aké vnútorné a vonkajšie zdroje nepoužívate? Prečo?
  • Aké výživné sú vaše vzťahy s ostatnými? Je tu niečo, čo môžete zlepšiť?
  • Aké záležitosti / projekty / vzťahy si od vás teraz vyžadujú ďalšie úsilie?
  • Ako sa vám darí riadiť vašimi obmedzenými zdrojmi? Nakoľko sa cítite realizovaní v živote?

Čo sú v podstate systemické konštelácie hojnosti a osobných zdrojov:

  • Konštelácie hojnosti a zdrojov sú vždy práca na zvýšení sily a energie vo vás a vašom poli. Účelom toho môže byť ako zlepšenie kvality vzťahov / práce / finančnej situácie, taktiež psychologické seba presadenie / sebarealizácia. Ako vaša facilitátorka, pomôžem vám odhaliť tieto kanály a zdroje, dostáť nový pohľad na svoje možnosti a šance. Potom výber, kde uplatniť nový stav a ako naložiť s týmito „darmi“ / požehnaniami, je bohatý a je na vás.
  • Počas osobnej konštelácie hojnosti a zdrojov môžu sa prejaviť ťažké a nepríjemné emócie (hnev, vina, hanba, urážka)*, narušenie poriadku a rovnováhy medzi vami a okolím, zapletenia a traumatické zážitky z minulosti. Kedykoľvek je to možné, uvoľníme to v procese, zmeníme a obnovíme, nájdeme vám nové zdroje a riešenia.
  • POZOR! Systemické konštelácie tak, ako to pre vás robím ja, sú zamerané na ZMENU aktuálnej situácie, ktorá vám z nejakého dôvodu nevyhovuje. Aj tak každá situácia má však svoje skryté VÝHODY. Môžeme do nich naraziť v procese konštelácie a potom už zostáva len na vás: či sa tieto výhody stanú neprekonateľnou prekážkou alebo odrazovým mostíkom do skutočného života. Buďte na to pripravený!

*Ťažké pocity hnevu, viny, hanby, odporu počas rozostavenia konštelácie on-line môžu vyžadovať od vás odvahu ich vyriešiť v skutočnom živote. V takom prípade dodatočne ponúkam regulárne terapeutické stretnutia (od 1-2 mesiacov) a zážitkové cvičenia. Rozhodnutie je vždy na vás.

KONŠTELÁCIE ONLINE – OBJEDNAŤ SI

CENNÍK: 60 Eur /do 60 min. V DNI AKCIE – 50 Eur>

+15 Eur /+25 Eur – stretnutie NAŽIVO v pohodlnom priestore v Nitre (centrum)/ Bratislave (v okolí Auparku)

Platba minimálne 3 dni vopred úhradou na bankové konto. Berte prosím na vedomie, že pri zrušení termínu ON-LINE menej ako 24 hodín vopred si poskytovateľ služby môže nárokovať plnú úhradu rezervovanej služby. V pripade prenajmu priestora – udržanie plnej platby pri zrušení termínu. 

Ako prebiehajú systemické konštelácie hojnosti a zdrojov pre sebarealizáciu (galéria):

Sledujte novinky a akcie – Facebook skupina “Konštelácie, karty a kolobeh života”>