Zážitkové semináre a stretnutia // Bratislava a on-line

Živé laboratórium: Ja a môj Život – chcem žiť, ľúbiť a byť… (sebapoznanie)

Toto chceme všetci – od narodenia a do posledného výdychu. To sú 3 zdravé potreby človeka a máme právo na nich. Ale často krát je problematické ich realizovať aj pri veľkej túžbe a snahe. Pretože sa nikto nenarodil v ideálnej rodinke a nemal ideálne detstvo (aj keď sa zdá, to je iba ilúzia). Korene našich dospelých problémov sú v detstve ale netreba viniť rodičov a očakávať od nich (alebo od partnerov) kompenzáciu. Treba sa postaviť k tomu ako dospelý (s jeho zdrojmi a mocou) – prevziať zodpovednosť za svoj život a stať sa jeho umelcom / riaditeľom / opatrovateľom. Každý na to má a za to môže.

Som psychologička, traumaterapeutka a facilitátorka systemických konštelácii. Pracujem s témami vzťahov, traumy a identity posledných 6 rokov a ponúkam Vám široký rozsah tematických stretnutí o vašom živote, potrebách v ňom a spôsoboch ich kreatívnej a ekologickej realizácie.

Užite si tieto rôzne témy, otvorenú a bezpečnú atmosféru a mäkké transformácie. Navštívte zážitkové semináre a stretnutia “Ja a môj Život – chcem žiť, ľúbiť a byť…” – v skupine v Bratislave alebo individuálne ON-LINE.

Na čo vám zážitkové semináre a stretnutia // Aké životné úlohy riešime:

Hlavným cieľom seminárov je diagnostika osobných problémov a vnútorná práca “od seba”. Odpoveď na otázku “Kto som” otvára dvere k zlepšeniu vzťahov s vašou rodinou, životnými partnermi, kolegami a dokonca – s rodom a predkami, miestom bývania /presťahovania, životnými zdrojmi (ľudskými, finančnými, pracovnými, psychickými), atď.

Nebudú sa konať morálne ponaučenia o živote ani nudné prednášky o tom, čo už viete. Naopak – zameriame sa na to, čo ešte nevidíte, nevšímate si alebo nechápete v svojom prežívaní a spracovaní každodenných situácii a vzťahov. Cvičíte naživo v mini praktikách, vďaka ktorým:

 • SKÚMATE, čo a ako nefunguje vo vašej osobnosti/situácie
 • SPOZNÁVATE, prečo a ako to sa dá zmeniť/napraviť
 • OSLOBODÍTE seba od zbytočných očakávaní a bremena minulosti
 • OBJAVÍTE nové riešenia a miesto pre rozvoj a radosť/spokojnosť s tym, kto a akým ste

To je to, čo iniciuje a spúšťa ZMENY vo vás a vo vašom prostredí – iba ak ste pripravení (dobrovoľne) a akceptujete zodpovednosť za dôsledky týchto zmien;) Stretávame sa v malej skupine naživo v Bratislave.

Zážitkové semináre a stretnutia // Ako prebiehajú:

 • Čaká na vás úvodná praktická časť, kde postupne budete skúmať rôzne psychologické vrstvy témy – od povrchu k hĺbke. Netreba čítať vedecké články a byť odborníkom, iba odborníkom na svoj vlastný život.
 • Cez arteterapeutické praktiky a tvorivé úlohy lepšie pochopíte svoje emócie, postoje, pocity a hodnoty, vnútorné časti osobnosti a ich potreby. Už viac nebudú mať na vás nevedomý vplyv v nepriaznivej alebo stresovej situácii a necháte si priestor a čas na výber konštruktívneho spôsobu reagovania (t.z. stratégie zvládania).
 • Vizualizácie a cvičenia s obrázkami a terapeutickými kartami poskytujú jemnú transformáciu a prejavujú to, čo máte pustiť alebo spracovať v živote. Odhaľujú vaše zóny rastu a liečivé zdroje pre zdravie, spokojnosť a integritu. Ovplyvňujú vašu skutočnosť – naučíte sa aplikovať nové aspekty Ja v každodennom živote a novým kreatívnym spôsobom.
 • Stretnutie sa končí psychologickou vizualizáciou symbolu (metóda symboldrámy), ktorý zintegruje vašu skúsenosť na seminári a zmotivuje vás k ďalším krokom v realite. Žiadne magické rituály, iba sila osobného želania presadiť sa v živote a byť sebou, žiť lepšie, ľúbiť a byť milovaným…

Výhody práce v skupine

Počas semináru máte čas na individuálnu prácu a pohľad do vnútra, ale zároveň môžete zdieľať svoje procesy a pocity v párových cvičeniach a skupinovom malom kruhu. Ako terapeutka zodpovedám za bezpečnú a jemnú atmosféru a pripomínam vám, ako je veľmi dôležité mať svedka vašich prežívaní a zmien, oprieť sa o spoločné skúsenosti a zdroje. Nebudete  sa cítiť osamele alebo čudne, pretože každý z nás má rezonujúci príbeh a všetci pochádzame z neideálneho detstva. Všetci sme hrdinovia a sme hodní prijatia, rešpektu a niekedy aj obdivu…

Výhody individuálnej práce

Absolútna diskrétnosť a otvorenosť Vášmu osobnému príbehu. Celá moja pozornosť zameraná iba na Vás a podporu/pomoc Vašej osobností. Program stretnutia je oveľa viac adaptívny a doplníme ho praktikami a cvičeniami, ktoré sú efektivnejsie a nápomocnejšie pre Vás.

Rozšírenie životnej skúsenosti – výsledkom každého zážitkového semináru a stretnutia.

Spoznáme seba a obnovíme / zlepšíme vzťahy so svetom.

POZOR! Tieto semináre a stretnutia nie sú vhodné pre Vás, ak ste:

 • v akútnom psychickom stave (prekonávate stratu/šok/depresiu),
 • na vyšetrení alebo liečení u psychiatra,
 • deti – pracujem len s dospelými klientmi, ktorí si uvedomujú seba a svoj stav a sú za to zodpovední (21+).

Odporúčam mať so sebou:

Zápisník… a dobrú náladu. Umelecké potreby už sú zahrnuté v cene (keď zúčastníte v seminári) alebo odporúčam mať pri sebe čistý papier formátu A4 a olejové pastelky Pentel (pre individuálne stretnutia).

Miesto konania:

 • SEMINÁR: Centrum HUB Bratislava, Černyševského 10, Petržalka, Bratislava, SR (pozrieť si na GoogleMap)
 • STRETNUTIE: on-line 1-na-1, cez aplikácie Whatsapp / Skype

Cena účastí:

 • SEMINÁR: 70 Eur / 5 hod. v skupine,
 • STRETNUTIE: 90 Eur / 3 hod. individuálne

Platba bankovým prevodom vopred. Rezervácia miesta/termínu iba po potvrdenom prevode platby.

Rozvrh / Zážitkové semináre a individuálne stretnutia:

Vnútorné deti: zlatá sedmička sebapriatia

SEMINÁR: 25.júna (nedeľa) od 13.00 do 18.00 / 5 hod.

INDIVIDUÁLNE STRETNUTIE: na dohodu / 3 hod.

OTVORIŤ / SKRYŤ POPIS
Všetci pochádzame z detstva, vrátane koreňov našich problémov, možností a obmedzení. Preto úlohou dospelosti je vybudovať si dobrý kontakt s Vnútornou detskou časťou, ktorá má svoje želania, potreby a deficity. Na tomto seminári Vás čakajú pútavé praktiky, terapeutické cvičenia a vizualizácie.

OBSAH SEMINÁRU/STRETNUTIA:
– Spoznáme 7 druhov Vnútorných detí, aby sme sami k sebe boli ešte bližšie.
– Zistíme prirodzené zdroje, talenty a podpory v našej Detskej častí.
– Objavíme hlavné deficity a potreby z detstva, ktoré ovplyvňujú naše pocity a činy teraz.
– Prijmime práva detí, aby sme sa stali slobodnejšími ako dospelí.
– Zoznámime sa s Vnútorným snívačom a oddeľme základnú dôveru od infantilizmu.
– Vybudujme uvážlivý kontakt s časťami, ktoré boli nami opustené alebo stratené.

Pozrite si článok na tému:

Vnútorné deti, seminar, vnutorne dieta, psychologia detstva, detska trauma, zazitkove seminare

Vnútorná rodina: ako v nej spokojne (pre)žiť

KEDY: 16.júla (nedeľa) od 13.00 do 18.00 / 5 hod.

INDIVIDUÁLNE STRETNUTIE: na dohodu / 3 hod.

OTVORIŤ / SKRYŤ POPIS
Pokračujeme v spoznávaní bohatého vnútorného sveta a našich vnútorných časti Osobností, najmä tých, ktoré sú zodpovedné za vašu základnú pohodu a životné scenáre: Dieťa – Rodič – Dospelý. Rada ponúknem vám hlboké transformačné cvičenia a postupy k ich integrácie.

OBSAH SEMINÁRU/STRETNUTIA:
– Identifikujeme 5 základných potrieb/deficity Vnútorného Dieťaťa a pozrieme na sposoby ich naplnenia
– Rozlišujme obrazy dobrého a negatívneho rodiča, ich pristup
– Urobíme mini-konšteláciu vnútorného sveta a zistíme možnosť udržania mieru v ňom
– Uvedomíme si súvislosť vonkajších konfliktov vo vzťahoch s vnútornými hádkami medzi časťami
– Odstránime sociálne vrstvy a roly, aby sme sa dotkli podstaty a potenciálu (bezpečne v metaforickom cvičení)
– Obráťme sa na zdroje Vnútorného kúzelníka („Ja môžem“) v záverečnej meditácie

Vnútorné deti, rodicia, seminar, vnutorne dieta, psychologia detstva, detska trauma, zazitkove seminare

Čím skôr, tým lepšie. Počet miest je obmedzený!

ŠPECIÁLNA PONÚKA: V deň konania zážitkového semináru v Bratislave v čase od 9.00 do 12.00 si môžete objednať Rodinné / Tarot-konštelácie naživo. Cena: 60 Eur (namiesto 85 Eur).

AKTUÁLNY ROZVRH

*Poznámky:

 • Min. počet – 5 osôb na otvorenie semináru. V prípade zrušenia semináru uhradené platby budú Vám vrátené.
 • Ak chcete to mať v svojom mieste a už máte skupinu účastníkov (od 5 ľudí) – urobím pre vás uzavretý seminár / konšteláciu vo vhodnom čase – dohodou (FORMAT – firemný seminár).
 • Aktuálne novinky vždy zverejním v Facebook-skupine