Je len tvoj… A nikto okrem teba ho nepozná. Píšem čerstvé dojmy. Včera som viedla uzavretú zážitkovú skupinu pre slovenské ženy. A začali sme krivkou zmien (podľa Elizabeth Kübler-Rossovej a jej modelu prežívania smútku).

Je to smutné počuť, ale zrozumiteľné, že želaná fáza experimentu (pozri obrázok) je pre niekoho stále veľmi vzdialená a niekto neustále skáče do fázy depresie. Je to pochopiteľné. Šplhanie od spodku jamy je klzké a mnohonásobné. Ale hlavná vec je, že fáza Šoku and Popretie sú za nami. Tieto ženy vidia realitu a učia sa s ňou žiť…

Pocity smútku a úzkosti sú stále najpopulárnejšie. A preto sme ich kreslili a transformovali. Ako výsledok z nich vyrastali krásne labute a mocné stromy – pozrite si koláž s obrázkami účastníčok. Nech vás nakazí ten duch optimizmu a viery, pokoja a nádeje (každému – svoje zdroje podľa potrieb).

Ešte väčším odhalením pre mňa sa stala malá kvapka vody (sĺz…), čo otvorila vstup do oceánu – nielen pocitov, ale aj oceánu vnútorného svetu s jeho otázkami a hotovými odpoveďami. Aké kroky ďalej podnikne táto statočná hrdinka, ktorá ju nakreslila? ?

Archetypálne symboly so živlami a zvieratkami sú na každom druhom obrázku. To znamená pre mňa, že nastal čas na hlbinnú prácu a som z toho veľmi potešená. Pretože život (rovnako ako pohľad) z hlbín je vždy múdry a zmysluplný.

Telesné zážitky zostali (ako vždy v mojej praxe) najlepším spôsobom, ako ventilovať emócie, ich prijatie a transformáciu. A tiež cez telo dokážeme sa dokonale uzemniť – nájsť oporu, stabilitu. Preto som za akékoľvek zdravé telesné praktiky. Vďačne si spomínam na svoje skúsenosti s holotropným dýchaním (februárový post) a naďalej robím pre seba individuálne dynamické meditácie aspoň raz týždenne …

A najdôležitejší záver zo včerajška je, že iba človek môže POMÔCŤ SÁM SEBE. Nezruší to volanie terapeutom a prácu v skupine, pretože by to mala byť osobná a vedomá iniciatíva. Je to tak, že každý sám musí pochopiť svoje potreby tu a teraz a NÁJSŤ SVOJE SPÔSOBY, aby ich uspokojil. Ďakujem účastníčkam za dôveru, otvorenosť a odvahu! Podľa mňa vy ste všetky Hrdinky! ?? Pokračujte len tak ďalej.

(c) Svetlana Groiss,

Pomáhajúci praktik, sprievodca k zmenám, procesová práca s Tarot.