Múdrosť a umenie malých krokov…

Každý deň prežívame malý život a malú smrť (sen). Proces života je vždy sprevádzaný zmenami, veľkými a malými, fyzickými a duchovnými. A tento proces je dôležitý pre dávkovanie do mysle, pohybujúci sa rýchlosťou „kroku myši“. Vtedy bude aj prijatie zmien, aj svedomie ich hodnoty a dôležitosti.

Preto je dôležité vidieť globálny cieľ, ale ísť k nemu malými krokmi, zároveň počúvať seba a svoje vnútorné Ja. Takže v osobných a rodinných konšteláciách – študujeme poľe problému, zakopneme o tajomstva príbuzných, zapletenia, traumatické zážitky s minulosti, spadneme, zharmonizujeme a pôjdeme dopredu… Čím menší je tento krok, tým stabilnejší je nový stav, myslenie.

Zázraky sa nestanú v okamihu – je to moje silné presvedčenie – predchádza im dlhá práca mysle, pocitov, uvedomenia…

Preto, aby som vám a sebe pripomenula dôležitosť jemného riadenia procesu zmien (a seba realizácie) a starostlivého zaobchádzania so silou, ktorá sa v tom procese uvoľní, nechám tu legendárnu modlitbu Antoina de Saint Exupery … Bola napísaná počas jednej z „najtemnejších nocí“ duše spisovateľa. Na podporu seba a vás počas inej „búrky“ alebo obdobia „hmly“ a neistoty…

Modlitba – Antoine de Saint-Exupery

Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný deň. Nauč ma umeniu malých krokov.

 • Učiň ma dôvtipným a vynaliezavým, učiň ma rozvážnym, aby som si vedel správne zadeliť čas.
 • Daruj mi jemný postreh, aby som pochopil, čo je prvoradé a čo druhoradé.
 • Prosím o silu zniesť disciplínu a vo všetkom nájsť mieru, aby som životom iba nekĺzal, ale aby som si beh dňa rozumne pripravil, aby som si všimol záblesky svetla a výšin a aby som si aspoň občas našiel čas na kultúrne zážitky.
 • Daj mi poznať, že blúznenie o minulosti ani o budúcnosti ma neposunie ďalej. Pomôž mi, aby som čím skôr robil veci správne a aby som súčasnosť chápal ako to najdôležitejšie.
 • Ochráň ma pred naivnou vierou, že v živote musí všetko prebiehať bez prekážok. Daruj mi jasné poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a zvraty sú samozrejmým doplnkom života, ktorým rastieme a dozrievame.
 • Pripomeň mi, že srdce je často v rozpore s rozumom.
 • Pošli mi v pravú chvíľu niekoho, kto bude mať odvahu s láskou mi povedať pravdu.
 • Daj mi denný chlieb pre telo a dušu, prejav tvojej lásky, priateľskú ozvenu a aspoň občas pocit, že ma niekto potrebuje.
 • Viem, že mnohé problémy sa vyriešia sami od seba, daj mi silu, aby som dokázal čakať.
 • Chcel by som teba aj iných nechať prehovoriť. Najdôležitejšie veci si človek nehovorí, oni sú mu povedané.
 • Vieš, ako veľmi potrebujem priateľstvo. Daj, aby som na tieto najkrásnejšie, najťažšie, najriskantnejšie a najjemnejšie veci života dorástol.
 • Obdaruj ma potrebným vnuknutím, aby som v správnom okamihu odovzdal balíček dobra, so slovami alebo bez nich, na správnom mieste.
 • Ochraňuj ma pred strachom, že by som mohol zmeškať život.
 • Nedávaj mi, čo si prajem, ale čo potrebujem.

Nauč ma umeniu postupných krokov.


Pozývam vás na systemické osobné konštelácie on-line.

Sú účinnou psychoterapeutickou metódou hlbinnej práce so životnými situáciami a problémami. V individuálnom on-line formáte osobné konštelácie fungujú rovnako efektívne ako aj v skupine a pomáhajú dostať k porozumeniu situácii a hľadaniu najlepšieho riešenia. Otázky k rozostaveniu – akejkoľvek prírody (materiálnej, psychologickej, duchovnej), hlavne je ich vážnosť pre vás osobne.