Som rada, že ste venovali pozornosť tejto mimoriadnej hlbinnej metóde – systemické /rodinné konštelácie. Moderné konštelácie sú fakt iné, ako sa pred 10 rokmi rozostavovali členovia rodiny a hľadali sa spojenia s príbehom predkov. Osobné konštelácie pod mojím vedením, to je psychologická metóda práce na vašej pohode vo vzťahoch a seba realizácii (práca, peniazi, biznis, hobby, migrácia), slúžia zmene osobného stavu a postojom voči akémukoľvek osobnému problému. Nech nižšie uvedené informácie poslúžia vášmu životu a pozitívnym zmenám v ňom…

TOP 10 FAKTOV, čo je to – systemické konštelácie (časť 1):

1. Online konštelácie ako metóda pomáhajú vyriešiť váš problém – usporiadajú ho: materiálny, duchovný, psychologický – na rôznych úrovniach a s rôznymi postavami/účastníkmi. ON-LINE = nezáleží na tom, ako ďaleko sme od seba.

2. V osobnej konštelácii sa váš stav mení na hlbokej úrovni, iba čiastočne vedome. Riešenie vyvstáva z nového stavu – v procese systemickej konštelácii alebo po nej.

3. Osobné konštelácie sú krátkodobou metódou. Nie sú náhradou psychologickej podpory, preto sa často kombinujú s terapiou smútku / traumy / vyhorenia / vzťahov, – ktoré tiež vám poskytnem, akonáhle to potrebujete. Vedie to k upevneniu účinku a nového stavu.

4. Systemické konštelácie sú modernou metódou práce v teréne, ale „odporučím“ ich všetkým ľuďom. Veľa vecí v každodennom živote nevidíme, nevšímame a neuvedomujeme si. To znamená, že naše životné stratégie sú „slepé“. Chcete jasnosti? Rozostavíme váš problém ako konšteláciu a spracujeme vplyvy, čo sa dá.

5. V osobnej konštelácii – pozriete sa cez figúrky / kamene / karty (alebo ľudí-zástupcovia – pri skupinovej konštelácii) – na to, čo je ťažké, nepríjemné, bolestivé – a nájdete si tam správny stav / riešenie problému. Často nečakané a s prínosom zdrojov a slobody správania sa a výberu.


Hľadajte riešenie v systemickej konštelácii – myšlienky

Už nejaký čas som zmenila svoj postoj k problémom. Otvorila som sa im, pretože sa dajú vyriešiť. A netreba ich za tým hľadať, stačí si byť vedomý, že aké sú a kedy ich máš. Rozhodnúť sa a riešiť neznamená vždy sa ponoriť do pekla. Je dôležité nájsť, vidieť, rozlíšiť, precítiť to najlepšie riešenie pre vás… To je iste to, čo robím, keď rozostavím PROBLÉM v poli. Pre seba a pre ostatných. A tu je ďalšia časť osobných odhalení o SYSTEMICKÝCH KONŠTELÁCIACH. V tejto časti sa venujem téme sprievodu procesu, keď samotné riešenie nie je také jasné.

TOP 10 FAKTOV, čo je to – systemické konštelácie (časť 2):

6. V procese konštelácii je dôležitý výber správneho sprievodca – terapeuta, ktorý prejde tam, kam sa nemôžete dostať. A pomáha vám – hľadať najlepšie riešenie a liečiť, obnovovať vzťahy v systéme. Bez sprievodcu-terapeuta sa nedostanete ďaleko od „obvyklého “ scenára a jeho dôsledkov tam, kde potrebujete čerstvé zmeny.

7. V konštelácii je dôležitá dôvera – k sprievodcovi, procesu, sebe a svojim pocitom. Keď nie je tam dôvera (problém „príliš rozumnej a vážnej hlavy“) – z hľadiska systému nie je priestor a cesta k správnemu riešeniu.

8. Moderné systemické konštelácie už sa robia v rožných formátoch a smeroch. Ale rozhodujúcim faktorom sú všetky skúsenosti v živote a práci vášho sprievodcu. Nie vždy toho potrebujete veľa. Nie vždy sú pre vás pochopiteľné. Je dôležité, že sú v súlade s vašou otázkou = problémom. Ako kľúč k určitým dverám.

9. Ako identifikovať „svojho“ facilitátora konštelácii? Spýtajte sa sami seba: „Môže mi teraz táto konkrétna osoba / psychológ / špecialista pomôcť?“ – a… počúvajte, čo vnímate ako vnútornú odpoveď. Verte v to, že ak mu dôverujete, potom vás určite dovedie tam, kde je pre vás to potrebné.

10.

Neexistujú zlí facilitátori alebo zlé konštelácie. Póle inak nerezonuje. V najhoršom dochádza k neuvedomeniu klientov alebo neetickému správaniu terapeutov. Sledujte to vo vnútri! Aj napriek tomu môže sa stať takáto konštelácia úspešnou.

Nakoniec čo je výsledkom každého riešenia alebo konštelácii vo vašom živote? Sú ZMENY, avšak to nie je kvôli samým zmenám, ale kvôli životu, ktorý nestojí na mieste. Ako sa vám páči takýto profesionálny prístup k tomu, čo sa zdá ťažké / nepríjemné / neznesiteľné?

ABY STE TO ZAŽILI V PRAXI – POZÝVAM VÁS rozostaviť a vyriešiť svoj osobný životný alebo biznis-problém>

Galéria o metóde Systemické Konštelácie:

(c) Svetlana Groiss, pomáhajúci špecialista, sprievodca zmenami, facilitátorka systemických konštelácií