Moja osobná prax psychológa sa formovala pred 5 rokmi. Moja obchodná prax – pred 10 rokmi. A počas celých tých rokov stále milujem hory. Čo majú spoločné HORY a PRAX? Pozrime sa hlbšie ako cesta zhora hore…

– vrchol

je v praxi veľmi relatívny bod. Je iluzórny (pretože sa neustále mení ako cieľ) a je ťažké pri ňom zotrvať (pretože na obzore opäť vábi niečo nové). Ale učím sa byť spokojná s dosiahnutými cieľmi, aj keď sa ich predstava vždy líši od reality. Po príchode na Slovensko „bez jazyka“ pred 3 rokmi som práve otvorila tanečnú skupinu, vytvorila a rozpustila tím, účinkovala som na podujatiach tu i v susedných krajinách. A až teraz som sa pozrela na nový „starý“ vrchol – rozšírenie psychologickej praxe. V psychológii mám tiež vrcholy: cez psychoanalýzu k Jungovi a teraz kombinujem systémické konštelácie a poradenstvo. Je to ťažké neustále meniť bod pôsobenia síl? Niekedy áno. A len si pripomínam, že život sa hýbe a smelo sledujem jeho búrlivý prúd.

– hlavná vec je postup

– v praxi a v horách. Vždy je to iné, ako aj krajina. Raz som vyrovnaná a pokojná, raz si odtrhnem ruky v krvi, aby som sa vytiahla hore „na tú rímsu“. Niekedy mňa hodí do chladu, potom do tepla – zo správania s klientmi. Ale snažím sa riadiť svoje vnútorné teplo ako šamanka a otvárať svoje srdce každému zranenému a silnému klientovi. Rešpektujem túžbu po hlbokej práci – hrabanie sa v nugetoch je „moje všetko“. Čistenie podzemných riek je tiež „moje“.

– dôležití sú spolucestujúci.

Tiež sú vždy iní. A s nimi sa musím nielen stretnúť, zosúladiť s ich cieľmi / rýchlosťou / náladou, ale aj prijať / dať / rozlúčiť sa a nechať ísť. A to sa dozvedám – doslova na každom stretnutí. A keď sa lúčim s každým, naše výmenné zostatky sa vyrovnávajú. A aj keď dôjde k novému stretnutiu – moje oči a srdce sa na neho pozerajú čerstvé a otvorené, bez hodnotení a závažnosti minulosti …

– dôležité je vybavenie,

t.j. ochota využiť všetky svoje skúsenosti, vedomosti, zručnosti, zdroje (fyzické i duchovné). Napríklad keď som sa raz naučila, ako spravovať webovú stránku, odvtedy si svoje stránky navrhujem sama. Po absolvovaní viac ako 500 hodín na rôznych školeniach – živých i online je to pre mňa jednoduchšie organizovať si prácu s klientom pomocou rôznych dôležitých „maličkostí“, nehovoriac o porozumení pocitov a zážitkov samotného účastníka. Duchovná skúsenosť a prax mi tiež „pomohli“ – zvonku sa to nazýva „sila“ alebo „mágia“. Hlavná vec je, že to funguje.

– buďte opatrní

– sú tu výšková choroba a obavy… Sú vždy a všade – v akejkoľvek praxi ako aktivite a v samotnom procese klienta. Čo s nimi robíme? Pracujeme: vopred sa pripravujeme, skúmame, kontrolujeme výšku, učíme sa žiť a „dýchať“. Často sa bojím a často idem ďalej a objavujem nové stránky seba, svojich zdrojov a zón rastú. Bolo to naposledy, čo som organizovala konšteláčnu skupinu on-line. A za strachom bola obrovská sila vplyvu a sloboda seba prejavu…

PRAX A HORY. Toto je metafora, v ktorej pracujem naživo a online. Ďakujeme za prečítanie až do konca.Možno ste mňa a moju prácu spoznali a pochopili ste o niečo lepšie.Je pravdepodobné, že sa cestou s vami osobne stretneme.Uvidíme sa v horách a precvičíme si život!

P.S. Na fotografii – Slovenské Tatry, september 2020.

(c) Svetlana Groiss, Pomáhajúci špecialista, sprievodca zmenami, facilitátorka systemických konštelácie