Dobrý deň, milé ženy,

venujte prosím cca 20 minút svojho času tomuto výskumu v rámci magisterskej vedeckej práci na Fakulte Psychológií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre:

„Genderová identita a intímne vzťahy u žien v období strednej dospelosti (30-50 rokov)“.

Tri dotazníky, použité na ciele výskumu, dajú komplexný obraz kvality vašich partnerských vzťahov a sebapoňatia v rámci genderovej roly. Niektoré otázky sa týkajú sexuálnej spokojnosti, ale sú delikátne položené a nepotrebujú detaily. Vaša anonymita je takisto zaručená.

POZOR! Keby ste sa chceli dozvedieť svoje osobné výsledky, iba pridajte email na konci. Nič  viac.

Prečo táto téma? V psychológii sa venujem oblasti genderových vzťahov a ako žena osobne sa snažím ponoriť sa do tejto témy, aby som zlepšila svoj terajší vzťah a budovala v ňom šťastie a porozumenie. Odporúčam to aj vám. 

Preto budem vďačná za vašu účasť na tomto výskume, štatistické výsledky ktorého použijem na upozornenie verejnosti na túto tému a jej dôležitosť v modernej spoločnosti.

Ďakujem za váš čas a záujem. A ďakujem za zdieľanie medzi vašimi kamarátkami ❤

Svetlana Groiss.