Existuje taký psychologický test – nedokončené vety. V online konšteláciách toto ponúkam NA LEPŠIE POROZUMENIE tomu, čo chcete, kde to u vás bolí alebo s čím máte ťažkostí. Toto je VÝCHODISKOVÝ BOD pre sebarozvoj a seba prijatie.

AKO FORMULOVAŤ OSOBNÝ PROBLÉM?

Pokračujte vo vetách:

  • Chcem mať / sa stať…
  • Chcem pochopiť, prečo to robím…
  • Chcem pochopiť, prečo môj vzťah s/k… je taký…
  • Chcem zlepšiť vzťah so svojím manželom / deťmi / klientmi / peniazmi / podnikom…
  • Nechápem, čo sa so mnou deje…
  • Chcem pochopiť svoj pocit viny / hanby / hnevu / znechutenia…
  • Prajem si harmonickejší vzťah s matkou / otcom…
  • Chcem vyriešiť problém s majetkom / dedičstvom / biznis-projektom…
  • Chcem vidieť, kam teraz smeruje moja energia vo vzťahoch / práci…
  • Chcem sa oslobodiť od závislosti na…?

AKO JE TO DNES U VÁS? V ČOM BY STE SI DOPRIALI JASNOSŤ / ZMENU? A viete si v tomto čestne a hlboko poradiť sami?

Pokiaľ nie, obráťte sa na konšteláciu – správnu odpoveď a riešenie budeme hľadať spoločne. Ako? Na toto slúžia rôzne druhy systemických konštelácii.

Tam, kde je väčšia jasnosť, tam je viac stability a dôvery. A tohto teraz je veľký nedostatok…

(c) Svetlana Groiss, pomáhajúci špecialista, sprievodca zmenami, facilitátorka systemických konštelácií