Mini KONŠTELÁCIE a cvičenia v Bratislave, Nitre alebo ON-LINE

Tieto stretnutia sa uskutočňujú v ramci projektu: Ja a môj Život – chcem žiť, ľúbiť a byť…

Formát // Čo je to – mini konštelácie?

Ako facilitátorka systemických konštelácií odporúčam si vyskúšať prácu s poľom cez tento formát. Čakajú na vás malé cvičenia pomocou inštalácie figúrok ako modelov najčastejších situácii v rodinných vzťahoch a osobnom živote. Cez oslobodzujúce vety uvoľníme vytesnené emócie a napravím narušené zákony a poriadok v systéme, vyčistite si cestu k obnoveniu vzťahov a seba realizácií. Cez rôzne spôsoby konštelácie a ich analýzu pochopíte, ako toto funguje vo vašom každodennom živote. Raz za mesiac – nová téma z oblasti životných vzťahov, ku ktorej dostanete úvodnú informáciu (poznatky z rodinnej terapie a systémové zákony) a vykonáte cvičenia na diagnostiku a zmenu toho, čo je pre vás dôležité – na OSOBNÚ ŽIADOSŤ.

Obsah // Aké životné úlohy riešime na stretnutiach

Hlavný cieľ cvičení: diagnostika a práca so systémom – vašou rodinou, rodom a predkami, vzťahom v páre, domom a miestom bývania /presťahovania, životnými zdrojmi (ľudskými, finančnými, pracovnými, psychickými), atď.

Nebudú sa konať morálne ponaučenia o živote ani nudné prednášky o tom, čo už viete. Naopak – zameriame sa na to, čo ešte nevidíte, nevšímate alebo nechápete. Cvičíte naživo v mini konšteláciách, vďaka ktorým:

 • SKÚMATE, čo a ako nefunguje vo vašej situácie
 • SPOZNAVATE, prečo a ako to sa dá zmeniť/napraviť
 • OSLOBODÍTE seba od bremena minulosti alebo cudzieho bremena, ktoré ste niesli
 • OBJAVTE nové riešenia a miesto pre rozvoj v súčasných vzťahoch

To je to, čo iniciuje a spúšťa ZMENY vo vás a vo vašom prostredí – iba ak ste pripravení (dobrovoľne) a akceptujete zodpovednosť za dôsledky týchto zmien;)

Program // Ako prebiehajú mini konštelácie?

 1. Stretávame sa tvárou v tvár naživo v Bratislave, Nitre alebo ON-LINE.
 2. Priestor / Zoom sa otvára o 15 minút pred začiatkom. Neskoré príchody nie sú vítané.
 3. Ja, váš sprievodca a konštelátor, otváram skupinu tým, že vás spoznávam a navigujem v téme z hľadiska systémovej terapie a konštelácií (polí) – pozri zoznam tém nižšie.
 4. Ponúkam vám niekoľko cvičení konštelácie, ktoré budeme ďalej realizovať v skupine pod ŽIADOSŤ O KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA (15 – 20 minút) na obrázkoch a náhradách.
 5. Ďalej sa zúčastňujete na požiadavkách ostatných účastníkov ako POZOROVATEĽ alebo ZÁSTUPCA. Rozširuje váš pohľad na svet a často rezonuje s osobnými situáciami, čo vám pomáha nájsť dobré riešenie pre seba.
 6. Na záver skupinovej práce urobíme záverečný rituál a vyjdeme do našich životov s novou víziou (CLARITY) a plánovanými zmenami (ROZHODNUTIA).

Rozšírenie životnej skúsenosti – výsledkom každého stretnutia.

Rozostavíme problémy a obnovíme / zlepšíme vzťahy.

Miesto stretnutí:

NITRA

Mediahaus (Fraňa Mojtu, 18)

BRATISLAVA

Centrum HUB Bratislava (Černyševského, 10)

ON-LINE

ZOOM s video-rozhovorom (stiahnuť tu)

Prihláška / ako sa možno stretnutia zúčastniť

Čím skôr, tým lepšie. Počet miest v ramci jedného týždňa je obmedzený!

KEDY: každý 2.týždeň v mesiaci – podľa Rozvrhu (dolu).

CENNÍK: 45 Eur (On-line) – 55 Eur (NI) – 65 Eur (BA)/ 60 minút

Po registrácii dostanete na uvedený email potvrdenie a podrobnosti o platbe za účasť (100% vopred). Vaše miesto v skupine vám je pridelené IBA po platbe. ZRUŠENIE účasti s vrátením 100% zálohy je možné minimálne na 72 hodín. V opačnom prípade bude zadržaná pokuta vo výške 10 Eur.

*Dôležité poznámky:

 • V rámci každého stretnutia / konštelácie môžete pracovať s osobnou situáciou + za účelom sebapoznania.
 • Ako facilitátorka sa starám o vaše pohodlie, bezpečnosť a diskrétnosť vo vnútri skupiny. Ale sloboda zdieľania informácie je na vás. V konšteláciách je možne pracovať aj s minimálnou informáciou.
 • Ak chcete to mať v svojom mieste a už máte skupinu účastníkov (od 5 ľudí) – urobím pre vás uzavretý seminár / konšteláciu vo vhodnom čase – dohodou (FORMAT – firemný seminár).
 • Aktuálne novinky vždy zverejním v Facebook-skupine Konštelácie on-line.

Rozvrh / Mini konštelácie v Bratislave a Nitre:

AUGUST 2021

Matka a Katka – vzťahy s matkou

KEDY: Nitra – od 9. do 13.AUGUSTA // Bratislava – 14.AUGUSTA (So) – čas je na dohodu

matka a dcera, rodinne konstelacie, systemicke konstelacie, konstelacie vztahov, rodinna terapia, seminare vztahy
OTVORIŤ / SKRYŤ POPIS
MATKA A DCÉRA… Vzťah medzi nimi charakterizujú ako drámu, skúmajú cez lupu súperenia, detskej traumy, ženského osudu, zložitosti odlúčenia, ľahkého znehodnotenia… Navrhujem Vám pozrieť sa na váš vzťah s matkou inak – ako nosič dynamík systému rodu a rodiny, ako priestor pre formovanie identity a ako miesto hľadania lásky a zmyslov…

OBSAH:
Na tomto 1-hodinovom živom stretnutí vykonáme diagnostiku a pozrieme sa na možné kroky smerujúce k novej kvalite vášho vzťahu s matkou:

Mama, som rovnaká ako ty… // rozpoznávanie zapletení
– Mama, som iná… // prepustenie z väzieb
– Mama, som tvoja dobrá dcéra… // liečenie traumy
– Mama, som dcérou svojho Otca… // vylúčenie a uznanie

Pozrite si článok na tému:

SEPTEMBER 2021

Dom, Krajina, Domovina – adaptácia a presťahovanie

KEDY: Nitra – od 6. do 10.SEPTEMBRA// Bratislava – 11.SEPTEMBRA(So) – čas je na dohodu

konstelacie nehnutelnosti, dobre miesto, konstelacie hojnosti, problemy s domom, prestahovanie, migracia
OTVORIŤ / SKRYŤ POPIS
DOM môže byť osobný, alebo pracovný, prenajatý alebo vlastný, zdedený alebo zvolený podľa osobného výberu, mobilný alebo pevný. Dom sa nachádza v určitom meste a krajine, je obklopený živými bytosťami a zapísaný do kontextu kultúry, histórie, zákona a poriadku.
Ako sa teraz cítite tam, kde žijete? Ako dobré je pre vás toto miesto? Čo by mohlo byť lepším miestom pre vás?

OBSAH:
Na tomto 1-hodinovom živom stretnutí vykonáme diagnostiku a pozrieme sa na možné kroky smerujúce k zmenám:

– Kúpiť – predať – hľadať // konštelácie nehnuteľnosti
– Nájsť si svoje dobré miesto // sebarealizácia
– Krajina ako (druhá) matka // presťahovanie a migrácia
– Život v novom // vzťahy so sebou a tym druhým

Pozrite si článok na tému:

OKTÓBER 2021

Otcovia a deti – ten správny smer v živote

KEDY: Nitra – od 11. do 15.OKTÓBRA // Bratislava – 16.OKTÓBRA (So) – čas je na dohodu

расстановки травмы, работа с травмой, психологическая травма, системные расстановки онлайн
OTVORIŤ / SKRYŤ POPIS
Pripravujeme pre vás informáciu

POZOR! Ak ste zmeškali tieto dátumy a vyhovuje vám format stretnutia a téma – pošlite prihlášku cez formulár a dohodneme sa na dobrý termín a cenník individuálne.


Čomu prispievajú osobné konštelácie a regulárna práca na sebe:

 • podporiť svoje sebavedomie a presadenie v osobnom a pracovnom živote,
 • naplniť svoje súčasné potreby, túžby správnym spôsobom – začínajúc so zmien v prístupe k nim,
 • vstúpiť do hlbšieho kontaktu vo vzťahoch, zlepšiť porozumenie a spoločný život,
 • zvýšiť osobnú produktivitu (uzavrieť energetické diery a prievan),
 • vyčistiť Telo a myseľ, zabrániť vnútornému vyhoreniu,
 • dostať sa z bludného kruhu práca-dom,
 • objavovať nové tvorivé stránky Ja,
 • rozšíriť oblasť sebarealizácie,
 • užívať si vzťah so sebou a s inými ľuďmi….