Finančné a biznis konštelácie – čo dosiahnete pomocou (motivácia):

DIAGNOSTIKA A HĽADANIE RIEŠENÍ / OBCHODNÝCH STRATÉGIÍ („Úspech nie je cieľom, ale dôležitou podmienkou cesty“)

Biznis (podnik, organizácia, firma) je živý systém, už len preto, že ho robíme my, ľudia. Preto je dôležite naplniť jeho rôzne potreby a túžby, čo tiež vedie k vzniku mnohých väzieb a zapletení (blokov). V zdravom životnom toku všetko plynie a mení sa. Prejavuje sa to v slobodnom toku finančných, výrobných prostriedkov, rozvoje ľudských zdrojov, vzťahov na trhu. Ale ak máte sucho alebo úpadok a vyhynutie, potom je nutné napraviť správny pohyb (k životu a rozvoju). Alebo si „vyskúšajte“, aké produkty, zákazníci, stratégie a dokonca aj zamestnanci budú tie správne pre váš biznis (marketingové a organizačné konštelácie). A vyberte si najlepšie riešenie.

Otázky pre prvotnú diagnostiku problémov vo vašom systéme (príprava na biznis konštelácie):

  • Dochádza k narušeniu finančných tokov (náklady a príjem)? Čo je vo vašej zodpovednosti?
  • Aké sú problémy medziľudských vzťahoch (vnútorné a vonkajšie konflikty) vo firme?
  • Ako silné sú pozície vašich výrobkov a služieb na trhu (konkurenčné schopnosti)?
  • Nakoľko ste spokojný so súčasným systémom riadenia biznisu? Čo je dobrou praxou a čo treba zmeniť?
  • Aké možnosti rozvoja vášho podnikania / projektu vidíte v budúcnosti?
  • Aké sú vaše hlavné OBTIAŽNOSTI a SLEPÉ MIESTA v podnikaní?

Čo sú v podstate finančné a biznis konštelácie:

  • Biznis konštelácie online slúžia na to, aby pomohli vášmu podnikaniu / projektu /, organizácii žiť a rozvíjať sa pokiaľ toto zodpovedá vašim osobným záujmom ako riaditeľa /podnikateľa /vynálezcu. Sú rôznorodé a unikátne. Starám sa o vašu diskrétnosť a svoju neutrálnosť počas procesu. Rozostavíme vaše problémy a budeme hľadať to najlepšie riešenie a možnosti v poli…
  • Aj počas biznis konštelácie môžu sa prejaviť ťažké a nepríjemné emócie (hnev, vina, hanba, urážka)*, narušenie poriadku a rovnováhy medzi vami a okolím, zapletenia a traumatické zážitky z minulosti. Kedykoľvek je to možné, uvoľníme to v procese, zmeníme a obnovíme, nájdeme vám nové zdroje a riešenia.
  • POZOR! Systemické konštelácie tak, ako to pre vás robím ja, sú zamerané na ZMENU aktuálnej situácie, ktorá vám z nejakého dôvodu nevyhovuje. Aj tak každá situácia má však svoje skryté VÝHODY. Môžeme do nich naraziť v procese konštelácie a potom už zostáva len na vás: či sa tieto výhody stanú neprekonateľnou prekážkou alebo odrazovým mostíkom do skutočného života. Buďte na to pripravený!

*Ťažké pocity hnevu, viny, hanby, odporu počas rozostavenia konštelácie on-line môžu vyžadovať od vás odvahu ich vyriešiť v skutočnom živote. V takom prípade dodatočne ponúkam regulárne terapeutické stretnutia (od 1-2 mesiacov) a zážitkové cvičenia. Rozhodnutie je vždy na vás.

KONŠTELÁCIE ONLINE – OBJEDNAŤ SI

CENNÍK: 80 Eur /do 120 min.

100 Eur /do 120 min – stretnutie NAŽIVO v pohodlnom priestore v Nitre (centrum)/ Bratislave (v okolí Auparku)

Platba minimálne 3 dni vopred úhradou na bankové konto.

Ako prebiehajú finančné a biznis konštelácie (galéria):

Sledujte novinky a akcie – Facebook skupina “Konštelácie, karty a kolobeh života”>