Akcia! ADVENTNÉ INDIVIDUÁLNE KONŠTELÁCIE ON-LINE

Viem, nebol toto najľahší rok v našom živote, ale vďačná som, nakoľko nám nechal veľa dôležitých poučení, koľké vzťahy sa ukázai ako nezdravé a ohrozujúce našu budúcnosť, koľko vnútorných konfliktov otvoril a dal možnosť ich vyliečiť…

Táto ponúka platí pre tých, ktorí chcú stretnúť Vianoce a Nový rok v čistote a mieri so sebou a inými, kto by chcel naplniť svoje vnútorné zdroje a zamerať ich na splnenie plánov, vízii, snov… Nenechajte problémy vytesnené a ignorované, hľadajte tie najlepšie riešenia a voľby. A ja vám v tom pomôžem, pretože viem ako a mám s tým dobré skúsenosti…

ADVENTNÉ INDIVIDUÁLNE KONŠTELÁCIE ON-LINE (ROZVRH):

  • Tarot a život  – 3. a 17.decembra (ŠT) od 10-tej
  • Dni silných konštelácii – 13. a 20.decembra (NE) od 10-tej

Čo je to – individuálne systemické konštelácie?

Systemické osobné konštelácie sú účinnou psychoterapeutickou metódou hlbinnej práce so životnými situáciami a problémami.

V individuálnom online formáte osobné konštelácie fungujú rovnako efektívne ako aj v skupine a pomáhajú dostať k porozumeniu situácii a hľadaniu najlepšieho riešenia.

Otázky k rozostaveniu – akejkoľvek prírody (materiálnej, psychologickej, duchovnej), hlavne je ich vážnosť pre vás osobne:

  • POCITY a prežívania: vína, hnev, hanba, urážka, odpor
  • VZŤAHY S PARTNERMI: láska, rozchod, manipulácie
  • RODINA: deti a rodičia, rod, transgeneračné programy a traumy
  • SEBAREALIZÁCIA: práca, kariéra, vzdelávanie, biznis
  • SCENÁRE života: presťahovanie, adaptácia, bod zlomu

Spolu sa pozrieme celkom na poľe vašej situácie / otázky / problému. Ďalej to nebude jednoduchšie, ale bude to zaujímavejšie a zodpovednejšie z vašej strany. Niektoré z nájdených mnou väzieb a vplyvov môžu byť uvoľnené a rozpletené. To znamená, že táto energia, ktorá predtým išla na odpor / zdržanie / lojalitu / kompenzáciu, sa oslobodí a bude voľne prúdiť vo vašom živote (pocity, láska, peniaze, rozvoj – to sú všetko jej ukazovatele). Rovnako ako návrat Sily z traumatických zážitkov a minulých skúseností.

Ale všetko toto potrebuje svoj čas na prejavenie sa v skutočnosti. Počiatkom toho je vaša spolupráca a zmena vášho stavu, prístupu a postoja počas osobnej konštelácii so mnou.

Svetlana Groiss, Pomáhajúci špecialista, sprievodca zmenami, facilitátorka systemických konštelácie